วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โหราศาสตร์กับการเมือง

โหราศาสตร์กับการเมือง

  • Share:

นับเป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งสองพรรคการเมืองใหญ่ คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ มีความเห็นไปในทางเดียวกัน คือไม่เห็นด้วยหากรัฐบาล คสช.ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะอยู่ต่อไปอีก 2–3 ปี ตามคำทำนายของโหรชื่อดังที่ฟันธงว่าจะไม่มีการเลือกตั้งภายในปี 2559 พลเอกประยุทธ์ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

โหราจารย์ชื่อดังท่านนี้ ชื่อนายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ นัยว่าเคยเป็นโหรของคณะรัฐประหาร คมช.เมื่อปี 2549 อ้างว่าทำนายดวงชะตาบ้านเมืองตามบัญชาของฤาษีเกาวลันแห่งเทือกเขาหิมาลัย แต่พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่าถ้าเป็นไปตามโรดแม็ป รัฐบาลไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อไป เว้นแต่จะมีการก่อกวนความสงบ

นายกรัฐมนตรียืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ต้องการสืบทอดอำนาจ และสัญญามาอย่างต่อเนื่องว่าจะเดินหน้าตามโรดแม็ปหรือแผนงานที่วางไว้ ถือได้ว่าไม่ใช่เป็นเพียง “สัญญาประชาคม” ที่ให้ไว้ต่อคนไทยทั้งประเทศ แต่ยังเป็น “สัญญาประชาคมโลก” ที่ให้ไว้ต่อทั่วโลกหลังจากยึดอำนาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันนี้ก็ยังยืนยัน

เกือบหนึ่งปีนับตั้งแต่วันยึดอำนาจ ทุกอย่างกำลังเดินหน้าตามแผนงาน โดยไม่มีติดขัด การยกร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในขั้นสุดท้าย แม้จะมีเสียงคัดค้านในบางประเด็นก็ยังเดินหน้าต่อไป และเตรียมเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อพิจารณาแสดงอภิปราย ระหว่างวันที่ 20 ถึง 26 เมษายน และคาดว่าจะเป็นไปตามกำหนดเวลา

ถึงแม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ สปช.อาจลงมติไม่เห็นชอบ อันจะมีผลทำให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไป คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและ สปช.ต้องสิ้นสภาพไป และเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ ด้วยการแต่งตั้ง สปช.และคณะกรรมาธิการฯ ชุดใหม่ ทำให้เสียเวลาไปบ้าง คนไทยก็ยังให้เวลา เพราะเชื่อว่าจะไม่ต้องใช้เวลานานเกินไป ไม่ต้องถึง 2–3 ปี เป็นแน่

แต่ลำพัง คสช.อาจจะไม่สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนงาน ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนจะต้องไม่ก่อความไม่สงบในบ้านเมือง จนกลายเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้า ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทันเวลา ที่น่าเป็นห่วงก็คือฝ่ายรัฐบาลบอกว่ายังมีบางกลุ่มเป็นคลื่นใต้น้ำที่อาจก่อความไม่สงบ

ส่วนฝ่ายรัฐบาลควรยอมรับความจริงว่าประเทศไทยก้าวหน้ามามาก มายแล้ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์ และศาสตร์ต่างๆ การบริหารประเทศจึงต้องยึดข้อมูลและเหตุผลตามหลักของศาสตร์ต่างๆ ส่วน “โหราศาสตร์” ฟังไว้เพื่อความสบายใจได้ แต่อย่าถึงกับให้มีอิทธิพลต่อการเมือง และต่อการบริหารประเทศจนกลายเป็น “โหราธิปไตย”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้