วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วาระค้ามนุษย์

วาระค้ามนุษย์

โดย สหบาท
9 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

"นโยบายค้ามนุษย์” ถือเป็นวาระเร่งด่วน เป็นเรื่องที่มีผลกระทบอย่างสูง ทั้งในภาพลักษณ์ และมาตรการกดดันทุกด้าน ที่จะเกิดขึ้นจากต่างประเทศ

ที่ผ่านมารัฐบาลไทยจะได้มีความพยายามในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มากขึ้น แต่รัฐบาลสหรัฐอเมริกายังเห็นว่ารัฐบาลไทยยังพยายามไม่มากพอในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ ละเลยไม่ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการแสวงประโยชน์จากการค้ามนุษย์

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นต้นทางแหล่งผลิต และปลายทางของการค้ามนุษย์จากหลายประเทศ

นโยบายปราบปรามจริงจังยิ่งขึ้น ยิ่งพบว่าปัญหาการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบ ทั้งด้านความรุนแรง สลับซับซ้อน เป็นเครือข่ายขบวนการ เชื่อมโยงกันหลายชาติ ลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม และอาชญากรรมข้ามชาติ

ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศวาระแห่งชาติเรื่องการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ยกระดับขยับเป็นวาระแห่งชาติ

กำหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ข้อ ได้แก่ 1.การป้องกัน 2.การดำเนินคดี 3.การคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อ 4.กลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และ 5.การพัฒนาบริหารข้อมูล

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ผบ.ตร. ได้เร่งรัดในเรื่องค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข มอบ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศพดส.ตร. เป็นผู้สานต่อ นำรายงานการค้ามนุษย์และข้อบ่งชี้ 12 ข้อของสหรัฐอเมริกากำหนดเป็นกรอบในการปฏิบัติครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา

เน้นเป้าหมายหลักในเชิงป้องกัน 4 ปัจจัย คือ ป้องกันแนวชายแดน, ป้องกันเส้นทางลักลอบเข้าพื้นที่ชั้นใน, ป้องกันสถานบริการและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง และการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ไปมีส่วนร่วม

แก้ไขกฎหมายการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และเพิ่มอำนาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่

หากพบสถานประกอบกิจการหรือโรงงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้อำนาจเจ้าพนักงานสามารถสั่งปิดได้ชั่วคราว การพักใช้ใบอนุญาตประกอบการหรือดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นอีก

หลักประกันคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลว่ามีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.นี้ ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา

เป็นวาระสำคัญของคนไทยร่วมกันแก้ไขปัญหาใหญ่ในเวทีโลก.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้