วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สืบสาน...หม่อนไหมในเรือนจำ

สืบสาน...หม่อนไหมในเรือนจำ

โดย ดอกสะแบง
9 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.....ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการคืนคนดีสู่สังคม โดยมี กิจกรรมส่งเสริมแก่ผู้ด้อยโอกาส ให้มีศักยภาพ สามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ.....

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม...ถือว่าเป็น หนึ่งในอาชีพการเกษตรที่สามารถนำไปเป็นความรู้ถ่ายทอดแก่ผู้ต้องขัง อันจะนำไปใช้เป็นประโยชน์หารายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวหลังปลดปล่อย....

คุณวีณา พงศ์พัฒนานนท์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พูดถึงเรื่องนี้ว่า....เมื่อปี 2545 กรมหม่อนไหมได้สนองพระราชดำริฯ โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ น่าน เข้าไปฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตลอดจนการแปรรูปแก่ผู้ต้องขังชายและหญิง ณ ศูนย์เตรียมการปลดปล่อยเขาน้อย เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย จังหวัดน่าน

ถึงปี 2548 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงตรวจเยี่ยมและพระราชทานข้อเสนอแนะ...ว่า

“......การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดน่านมีมานานแล้ว แต่ยังไม่มีที่ไหนแนะนำส่งเสริมกันจริงจัง คงจะมีเรือนจำนี้ทำเป็นแห่งแรก ก็ควรให้ครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหมและเป็นสินค้าจำหน่าย...ฉันจะเป็นลูกค้าให้เอง.....”

จากกระแสพระราชดำรัส....กรมหม่อนไหมจึงได้พัฒนาโครงการมาเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง

.....ปัจจุบันศูนย์เตรียมการปลดปล่อยเขาน้อยฯ ได้ขยายพื้นที่ปลูกหม่อน มีห้องเลี้ยงไหม กี่ทอผ้า พวงสาวไหม วัสดุการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ฯลฯ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การปลูกหม่อนจนถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม.....จบไปหลายรุ่น

สามารถ...สร้าง ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอย่างมีคุณภาพ จำหน่ายในท้องตลาดได้...!!

หลังประสพความสำเร็จในจุดแรก จึงได้ขยายโครงการฯสู่ทัณฑสถานอื่นๆ ซึ่งมีการพัฒนาและสร้างศักยภาพในการผลิตไม่แพ้จากโรงงานอุตสาหกรรม อย่างเช่น ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่สามารถทอผ้าไหมได้หลากหลาย อาทิ ผ้าพื้น ผ้าไหมสันกำแพง ผ้าไหมยกดอกลำพูนลายต่างๆ เช่น ลายขอบกนก ลายพังพวย ลายพิกุลนางพญา ลายพานพุ่มใหญ่ ลายพิกุลเหลี่ยม ลายดาวล้อมเดือน...ฯลฯ

......โครงการนี้นอกจากจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองในระหว่างที่ต้องขังแล้ว ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจ ในการ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม....เป็นคนดี

ปีนี้...ผู้ต้องขังได้รับการอภัยโทษ 38,000 คน ในนี้มีส่วนหนึ่งที่มุ่งหวังจะยึดอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวนอาจไม่มากนัก แต่พวกเขาก็จัดอยู่ในประเภท...คืนคนดีสู่สังคม...!!

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้