วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อีสท์วอเตอร์เดินหน้าจัดการน้ำ ปักธงเสริมเสถียรภาพน้ำให้นิคมฯ ระยอง

อีสท์วอเตอร์ รับบริหารจัดการน้ำทั้งระบบร่วมพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางระดับอาเซียน ตั้งเป้ารองรับความต้องการใช้น้ำอย่างมหาศาลภายใน 5 ปี...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบน้ำดิบ ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ รองรับความต้องการใช้น้ำกว่า 24,000 ลบ.ม.ต่อวัน ภายใน 5 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพเรื่องน้ำให้กับนิคมฯ ซึ่งตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ทั้งนี้ อีสท์วอเตอร์จะดำเนินการวางระบบท่อส่งน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำดิบ การก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ระบบบาบัดน้ำเสีย และระบบน้ำรีไซเคิล เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เป็นน้ำอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำอยู่ที่ 24,000 ลบ.ม.ต่อวัน

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อีสท์วอเตอร์ กล่าวว่า อีสท์วอเตอร์ จะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนซึ่งใช้ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นจึงจะทำสัญญาบริหารจัดการระบบน้ำครบวงจร ตั้งแต่น้ำดิบ น้ำประปา น้ำเสีย และน้ำรีไซเคิล โดยการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 2 เฟส คือ เฟสแรกจะดำเนินการในส่วนของการวางท่อน้ำดิบโดยวางท่อเชื่อมเข้ากับโครงข่ายท่อหลักของอีสท์วอเตอร์ระยะทางกว่า 30 กม. และการให้บริการน้ำประปาในนิคมฯ จะดำเนินการวางระบบท่อระบบน้ำแบบครบวงจรให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี และในเฟสต่อไปจะดำเนินการในการวางระบบน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง มีขนาดพื้นที่นิคมฯ รวม 2,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง มีเป้าหมายในการพัฒนานิคมฯ ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กลุ่มอาเซียน) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับยางพารา จากต้นน้าสู่ปลายน้ำ ให้ประเทศไทยเป็น Rubber City Hub ของยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งระบบ โดยมีอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของโครงการ ซึ่งมีการใช้พลังงานสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมยาง จึงได้จับมือพันธมิตรเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯ ให้เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะเรื่องน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยางรถยนต์.

อีสท์วอเตอร์ รับบริหารจัดการน้ำทั้งระบบร่วมพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางระดับอาเซียน ตั้งเป้ารองรับความต้องการใช้น้ำอย่างมหาศาลภายใน 5 ปี... 8 เม.ย. 2558 02:24 8 เม.ย. 2558 04:01 ไทยรัฐ