วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เปิดไฟเขียวชดเชยดอกเบี้ย 3% หนุนโรงสีซื้อข้าวนาปรังเก็บใส่สต๊อก

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกนาปรังปี 2558 โดยชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐรวม 9 โครงการใน 34 จังหวัด จำนวนผู้ประกอบการ 140 ราย วงเงินกู้รวม 38,796.54 ล้านบาท ระยะเวลาการรับซื้อตั้งแต่ 16 ก.พ.-31 พ.ค.2558 รวมวงเงินชดเชยอัตราดอกเบี้ย 3%ทั้งสิ้น 582 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บสต๊อกข้าว 60-180 วัน โดยให้ใช้วงเงินที่เหลือจากการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการซื้อข้าวเก็บในสต๊อกในช่วงข้าวนาปีที่ผ่านมา ซึ่งอนุมัติวงเงินไว้จำนวน 927 ล้านบาท แต่ได้ใช้ไปจริงจำนวน 18.123 ล้านบาท เก็บสต๊อกข้าวนาปีได้ 100,654 ตัน ทำให้เหลือวงเงินอีกประมาณ 908.877 ล้านบาท

ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก).ได้ประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังปี 2558 มีประมาณ 6.702 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลผลิต 9.749 ล้านตัน หรือลดลง 31.25% โดยจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน ก.พ.2558 เป็นต้นไป และจะออกมากช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.2558 มีประมาณ 5.388 ล้านตัน ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาจำหน่ายข้าวได้ในราคาต่ำ ขณะที่ต้นทุนสูงและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ รัฐจึงต้องออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพเป็นไปตามกลไกตลาดและชาวนาจำหน่ายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสม.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกนาปรังปี2558 โดยชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐรวม 9 โครงการ 8 เม.ย. 2558 01:18 8 เม.ย. 2558 01:18 ไทยรัฐ