วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
8 ปลัดอำเภอ ร้องศาลปกครอง ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือก นายอำเภอ 57

8 ปลัดอำเภอ ร้องศาลปกครอง ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือก นายอำเภอ 57

  • Share:

8ปลัดอำเภอร้องขอศาลปกครองสั่งยกเลิกประกาศสอบคัดเลือก หลักสูตรนายอำเภอ2557 อ้าง คำพิพากษาชี้ขาดศาลปกครองสูงสุด คดีสอบคัดเลือกครู จ.นครพนม เป็นบรรทัดฐาน

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. เวลา 15.00 น. ที่สำนักงานศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ นายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักกิจการมั่นคงภายใน กรมการปกครอง และนายอดุลย์ นามแสง ปลัดอำเภอ จ.หนองคาย พร้อมพวกรวม 8 คน เดินทางมายื่นฟ้องประธาน อ.ก.พ.กรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง (ปค.) คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2557 และคณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ว่า ร่วมกันดำเนินการจัดสอบคำเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มผู้รับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ไม่ชอบด้วยด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษายกเลิก ประกาศ อ.ก.พ.กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี งบประมาณ 2557 กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ 1 เม.ย.2558 ขอให้ศาลพิพากษายกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง ผลคะแนนการสอบเรียงตามลำดับคะแนน ลงวันที่ 31 มี.ค.2558 และขอให้ศาลสั่ง อ.ก.พ.กรมการปกครอง รับรองผลการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง ผลคะแนนการสอบเรียงตามลำดับคะแนน ลงวันที่ 19 ม.ค.2558 และออกประกาศ อ.ก.พ.กรมการปกครองให้ นายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ กับพวกทั้ง 8 คน ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดี เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ต่อไป

นายอดุลย์ นามแสง ปลัดอำเภอ จ.หนองคาย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2558 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประกาศผลการสอบเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุด 120 คนแรก มีรายชื่อพวกตนทั้ง 8 คน อยู่ในรายชื่อ แต่ต่อมากรมการปกครอง ได้ให้คณะรัฐศาสตร์ นิด้า ซึ่งได้รับว่าจ้างให้ดำเนินการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลคะแนนสอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบและประมวลผลการสอบใหม่ หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่า โจทย์ข้อสอบ 4 ข้อ เป็นโจทย์ไม่ชัดเจน และมีข้อสอบ 3 ข้อสอบ มีคำเฉลยคาดเคลื่อนผิดพลาด และหลังจากคณะรัฐศาสตร์นิด้า ประมวลผลคะแนนการสอบใหม่ ปรากฏว่า รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ อ.ก.พ.กรมการปกครอง ประกาศเมื่อวันที่ 31 มี.ค.2558 ไม่มีรายชื่อพวกตน ทำให้พวกตนทั้ง 8 คน ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เนื่องจากเป็นความผิดพลาดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคณะรัฐศาสตร์ นิด้า โดยที่พวกตนทั้ง 8 คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันเป็นเหตุมากล่าวอ้างเพื่อยกเลิกประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2558 จึงต้องมาร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครอง เพราะศาลปกครองสูงสุด เคยมีคำพิพากษาชี้ขาดในประเด็นนี้ ในคดีหมายเลขแดง ที่ อ.550/2551 คดีสอบคัดเลือกครู จ.นครพนม โดยขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้พวกตนทั้ง 8 คน ได้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้