วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รวมพลังสามัคคี สร้างชุมชนชายแดนเข้มแข็ง

รวมพลังสามัคคี สร้างชุมชนชายแดนเข้มแข็ง

  • Share:

เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่สังคม บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในเครือเอซ กรุ๊ป ประกันภัยชั้นนำของโลก ได้จัดตั้ง “โครงการรวมพลังสามัคคี Hand in Hand” ซึ่ง นิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ผู้บริหาร สามัคคีประกันภัย กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของเอซกรุ๊ป (ACE Group) ทั่วโลก ที่มุ่งช่วยเหลือสังคมและคืนกำไรให้ชุมชน โดยเราเน้นความสำคัญในด้านการศึกษา ความยากจนและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เป็นหลัก

นิตยา พิริยะธรรมวงศ์.

ผู้บริหารสามัคคีประกันภัยยังกล่าวอีกว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สามัคคีประกันภัยจึงได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาทิ อาคารห้องสมุด, อาคารสุขศาลา, อาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ 6 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ อุบลราชธานี, อุดรธานี, พิษณุโลก, สุราษฎร์ธานี, ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ ทั้งนี้เราตั้งใจทำเพื่อให้ชุมชนชายแดนมีความเข้มแข็ง โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนในชายขอบประเทศแล้ว ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงยังได้รับประโยชน์จากอาคารต่างๆเหล่านี้อีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้