วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เตือน! ระวังภัยพายุฤดูร้อน 7 - 10 เม.ย.นี้

เตือน! ระวังภัยพายุฤดูร้อน 7 - 10 เม.ย.นี้

  • Share:

วันที่ 20 ต.ค. 57 ถึงปัจจุบัน จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง 30 จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค เตือนภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก เฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 7-10 เม.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2558 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2557 จนถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง 30 จังหวัด 171 อำเภอ 953 ตำบล 8,633 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.52 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด พร้อมประสานหน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งการนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ขณะเดียวกัน ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 7 - 10 เม.ย.นี้ อันเนื่องจากความกดอากาศสูง ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ และเวียดนามตอนบน และคาดว่าจะลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ โดยบริเวณประเทศไทย มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้