วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

R3A...จากไทยไปจีนยังสะดุด

โดย ดอกสะแบง

R3A...เป็นหมายเลขทางหลวงระหว่างประเทศ ซึ่งไทยเราทำการขนส่งสินค้าเกษตร (ผลไม้) ไปยังพื้นที่ตอนล่างของประเทศจีน และได้รับความนิยมกว่าการขนส่งตามลำแม่น้ำโขง เนื่องจากใช้เวลาสั้นและ รวดเร็วกว่าการขนส่งทางน้ำแบบครึ่งต่อครึ่ง...

(...จากเชียงของไปเชียงรุ้งตาม R3A ใช้เวลาราวๆ 5 วัน หากทวนแม่น้ำโขงต้องใช้ถึง 10 วัน...)

คุณธีระ รัตนพันธุ์ ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร บอกว่า....หลังเส้นทาง R3A จากไทยไปจีนเปิดใช้ ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลไม้ผ่านเส้นทางนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว...

...สามารถส่งผลไม้ต้นฤดูเข้าตลาดได้ทันต่อความต้องการ ทำให้ขายได้ราคา และช่วยแก้ปัญหาการกดราคาผลไม้จากพ่อค้าคนกลางที่ตลาดเจียงหนานได้เป็นอย่างดี...

สังเกตได้ว่า...จากปี 2553 มีปริมาณส่งออก 12,234 ตัน มูลค่า 198.6 ล้านบาท ถึงปี 2556 การส่งออกเพิ่มเป็น 112,585 ตัน มูลค่ากว่า 1,564 ล้านบาท และ มีแนวโน้มในการบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พูดถึงเรื่องนี้ว่า...แนวโน้มน่าจะไปได้ดี แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคบางประการ ที่ทำให้กระบวนขนส่งนี้ถูกใช้เต็มขีดความสามารถ เนื่องจากความตกลงทวิภาคีไทย–จีน ภายใต้พิธีสารการนำเข้าและส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่สาม ระหว่างไทยและจีน ไม่รวมถึงลาวในฐานประเทศทางผ่านของเส้นทาง R3A

...ลาวจึงไม่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าไทยหรือจีนผ่านลาวเข้าสู่อีกประเทศได้โดยตรง...!!

ด้วยฉะนี้...ผู้ประกอบการจำเป็นต้องถ่ายสินค้าจากรถของฝ่ายหนึ่งไปยังรถของอีกฝ่าย ที่มารอรับสินค้าอยู่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า ณ ด่านบ่อเต็นของลาว เลยทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้นเที่ยวละ 2,000-3,000 หยวน (ราวๆ 10,000 ถึง 15,000 บาท)

นอกจากนั้น...ยังมีต้นทุนการถ่ายสินค้าที่เป็นพื้นที่ของเอกชนซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอีกคนละ 3,000 บาท ซึ่งจักต้องเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้า 2 ถึง 3 ชั่วโมง และ อาจกระทบต่อคุณภาพสินค้าทำให้ผลไม้เกิดความบอบช้ำเสียหายระหว่างขนถ่ายสินค้าได้...

ในแนวทางการแก้ปัญหา...ไทย ลาว กับจีน จึงพยายามเร่งผลักดันการจัดทำบันทึกความเข้าใจ 3 ฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนบนเส้นทาง R3A โดย ให้มีการบันทึกสัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS CBTA)...

หากทั้ง 3 ประเทศมีการลงนามทำความเข้าใจกันได้เมื่อใด (มีการแบ่งปันให้ลาวได้รับผลประโยชน์บ้าง) สินค้าไทยเข้าจีนก็คงจะผ่าน...ฉลุย...!!

ดอกสะแบง

7 เม.ย. 2558 10:25 7 เม.ย. 2558 10:25 ไทยรัฐ