วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


รู้เรื่องเกณฑ์ทหาร

ช่วงเดือน เม.ย. ของทุกๆปี ท่ามกลางสภาพอากาศร้อน ชายไทยทุกคนที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มีอีก 1 หน้าที่สำคัญต้องทำคือการไปเกณฑ์ทหาร ซึ่งหากหลีกเลี่ยงจะมีความผิดตามกฎหมาย ผู้สนใจศึกษาข้อมูลการเกณฑ์ทหารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน sussadee.com

หน้าแรกในหัวข้อ คลิปขั้นตอนการ ตรวจเลือกฯ นำเสนอรายละเอียดตามขั้นตอนการเกณฑ์ทหาร สัสดีชวนรู้ รวบรวมข้อมูลการขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ข้อห่วงใยการ เกณฑ์ทหารและการยกเว้น นอกจากนั้น ผู้บังคับ บัญชา ยังนำเสนอข้อมูลผู้บริหารกองการสัสดี ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเกณฑ์ทหาร...7 เม.ย. 2558 10:23 7 เม.ย. 2558 10:23 ไทยรัฐ