วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เห่กล่อมทูตหลังเลิกอัยการศึก ชวนดูพื้นที่จริงแก้ปัญหามาเฟีย

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตนได้เชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ประจำประเทศไทย เช่น ทูตอังกฤษ ทูตญี่ปุ่น ทูตยุโรป เป็นต้น ไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวหัวเมืองหลักของไทย พร้อมรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาความปลอดภัยต่างๆ เช่น ปัญหามาเฟีย ปัญหาเจ็ตสกี ที่หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดทำแผนขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ ภายหลังจากการหารือกับทูตประเทศต่างๆ ยังคงกังวลกับปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัย โดยจะเริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก คาดว่าจะนำทูตลงพื้นที่ได้ในเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้ และเมื่อมีการจัดทำรูปแบบได้ชัดเจนแล้ว ก็ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ โดยคาดว่าในช่วงก่อนเข้าฤดูกาลท่องเที่ยว จะสามารถนำเอกอัครราชทูตออกสำรวจพื้นที่ได้

นอกจากนี้ กระทรวงฯยังเตรียมนัดหมายกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ในกลุ่มตลาดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยจำนวนมาก เพื่อมาหารือและทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะภายหลังการยกเลิกกฎอัยการศึก รวมถึงการสร้างความเข้าใจด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ ที่อาจมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวจีน

นายสุรพิชญ์ พรหมสิทธิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะรองหัวหน้าโครงการแนวทางการปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศ ไทย กล่าวว่า จากความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ พบว่าปัจจุบันภาครัฐขาดความเข้มแข็ง ในการบูรณาการจัดการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ด้านมาตรฐาน และด้านการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว.

ภายหลังจากการหารือกับทูตประเทศต่างๆ ยังคงกังวลกับปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัย โดยจะเริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก คาดว่าจะนำทูตลงพื้นที่ได้ในเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้ และเมื่อมีการจัดทำรูปแบบได้ชัดเจนแล้ว 7 เม.ย. 2558 04:52 7 เม.ย. 2558 04:52 ไทยรัฐ