ข่าว
100 year

ไทย-จีนลงนามแผนปฏิบัติการวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนบุคลากร-องค์ความรู้

ไทยรัฐฉบับพิมพ์7 เม.ย. 2558 05:30 น.
SHARE

ตั้งศูนย์วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ 2 ชาติ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังลงนามความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการ ทางวัฒนธรรม กับนายลั่ว ซู่กัง รมว.วัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ตามแผนดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2558-2560 โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ จะดำรงไว้ซึ่งการจัดงาน “ไทย-จีน : ครอบครัวเดียวกัน” ในฐานะกิจกรรมหลักของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน โดยจะจัดงานนี้เป็นกิจกรรมในระยะยาว รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทนด้านวัฒนธรรมในระดับรัฐมนตรี คณะผู้แทนฝ่ายบริหาร บุคลากรทางด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ระหว่างหอสมุดแห่งชาติ ส่งเสริมให้เกิดการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านจดหมายเหตุระหว่างหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ และด้านทัศนศิลป์ นิทรรศการและการแสดงทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนของช่างฝีมือเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือ ด้านหัตถกรรมระหว่างกัน ส่งเสริมให้คณะนักแสดงเข้าร่วมงานเทศกาลทางวัฒนธรรมระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้ประกอบการด้านแอนิเมชันการ์ตูนและเกมรวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้านศาสนาและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนา สนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วธ. และสถาบันศิลปะกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในกรุงปักกิ่ง และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพฯ และความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างกันเพื่อเฉลิมฉลอง ในโอกาสวันครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี 2558 ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษาวีระ โรจน์พจนรัตน์ไทย-จีนลงนามแผนปฏิบัติการวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรองค์ความรู้

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้