วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงเปิดอุโมงค์ภูเก็ต เพิ่มโครงข่ายถนน-เชื่อมพื้นที่ชั้นในกับสถานที่ท่องเที่ยว

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง แจ้งว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เม.ย.2558 ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้จัดพิธีเปิดการจราจรทางลอดแยกดาราสมุทร จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและแผนแม่บทพัฒนาทางหลวงจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับรูปแบบการเดินทางของผู้ใช้โครงข่ายทางหลวง อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางในเส้นทางเลี่ยงเมือง การเดินทางไปยังพื้นที่ชั้นใน สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัด

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการดังกล่าวสำนักก่อสร้างสะพานได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ 4020 (แยกดาราสมุทร) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด โดยได้ดำเนินการในแนวทางหลวงหมายเลข 402 ที่ กม. 3+600-
กม. 8+806 ทางหลวงหมายเลข 4020 ที่ กม. 3+600-กม. 4+530 และทางหลวงหมายเลข 4022 ที่ กม. 3+179-กม. 3+562 ซึ่งโครงการมีลักษณะเป็นทางลอด 3 ช่องจราจร ความกว้างประมาณ 13.70 เมตร ความยาวทางลอด 820 เมตร รวมทั้งได้ก่อสร้างถนนในทางหลวงหมายเลข 402, 4020 และทางหลวงหมายเลข 4022 แบบผิวคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 2.55 กิโลเมตร (ในทางสายหลักและในทางขนาน) ปรับปรุงบริเวณทางแยกที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ 4020 (แยกสมุทรดารา)

กรมทางหลวงได้จัดพิธีเปิดการจราจรทางลอดแยกดาราสมุทร จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและแผนแม่บทพัฒนาทางหลวงจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับรูปแบบ 7 เม.ย. 2558 03:54 7 เม.ย. 2558 03:55 ไทยรัฐ