วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์รวมใจ

ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ถวายความจงรักภักดีด้วยการมาลงนามถวายพระพร พร้อมกับนำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่ 6 เม.ย. อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ครูและนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร อบต.สะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ คณะสามเณรบรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากวัดโลกโมรี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ น.ส.เวฬุรีย์ ดิษยบุตร อดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 กลุ่มออมทรัพย์บ้านย่านซื่อ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไทย จ.ระยอง โรงเรียนเทศบาล 2 จ.กระบี่ อบจ.ลำพูน เป็นต้น.

ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ถวายความจงรักภักดีด้วยการมาลงนามถวายพระพร พร้อมกับนำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่อง 7 เม.ย. 2558 03:50 7 เม.ย. 2558 03:50 ไทยรัฐ