วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่วยๆกัน

โดย ฟ้าคำราม

ยังคงมีหลายต่อหลายสมาคมกีฬา เกิดข้อสงสัยต่อพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. กกท.) พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ แก้ไขมาจาก พ.ศ.2528

โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขกฎข้อบังคับของแต่ละสมาคมว่าจะต้องดำเนินการหรือไม่ อย่างไร จำเป็นมากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่แก้ได้หรือไม่ มีความผิดหรือเปล่า

ในเรื่องนี้ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาดูเหมือนจะยังเกิดปัญหาพอสมควรกับบางสมาคม ซึ่งคงต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า ตรงนี้เป็นจุดเริ่มที่สำคัญ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆของกฎหมายกีฬาฉบับใหม่ จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น

ดังนั้น เรื่องดังกล่าวถือว่าจำเป็นไม่น้อย ในโอกาสนี้จึงขอช่วยทำความเข้าใจกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกทาง เพื่อย้ำเตือนว่าควรต้องทำเช่นไรกันบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่

ทั้งนี้ ตลอดช่วงกว่า 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีการประกาศใช้ กกท. ได้พยายามสื่อสาร เอาไว้ดังนี้

1.การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและการดำเนินการต่างๆของสมาคมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.กกท. พ.ศ.2558 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ

และนำข้อบังคับที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬา เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้

2.สมาคมกีฬา “แห่งประเทศไทย” ทั้ง 76 สมาคม และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ทั้ง 77 สมาคม ที่ถึงกำหนดเลือกตั้งนายกสมาคมหรือคณะกรรมการบริหารสมาคม

ขอให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและการดำเนินการต่างๆของสมาคมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ดังกล่าว ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ

และนำข้อบังคับที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬา

เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ ให้สมาคมกีฬาดำเนินการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมหรือคณะกรรมการบริหารสมาคมตามลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. กกท. ฉบับใหม่นี้ มาตรา 136 ระบุไว้ชัดเจนว่า หากไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดข้างต้นจะเป็นเช่นไร

ในข้อที่ว่า ยืนยันว่าหากไม่แก้ไขปรับปรุงหรือดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นอันเลิกและให้นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาขีดชื่อสมาคมนั้นออกจากทะเบียนสมาคมกีฬา

เข้าใจง่ายๆคือ หากเป็นอื่นไปจากนี้

ไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้เรียบร้อย แล้วค่อยจัดเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคม ก็มีบทลงโทษเอาไว้

หลุดจากการเป็นสมาคมกีฬานั้นๆ จะไม่ได้ใช้คำต่อท้ายว่าแห่งประเทศไทยอีกต่อไป!!!

จึงอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาในประเด็นนี้กันให้ดี ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ เพราะหากฝ่าฝืนไป ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมา ได้ไม่คุ้มเสีย

ที่สำคัญอยากให้ช่วยๆกันยึดกฎหมายเป็นหลัก อันจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา

เพราะที่ผ่านมาวงการเราก็วุ่นวายมามากพอแล้ว...

ฟ้าคำราม

7 เม.ย. 2558 00:21 7 เม.ย. 2558 00:21 ไทยรัฐ