Thairath Logo
กีฬา

'อุตรดิตถ์' ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 119 คน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

Share :

เรือนจำอุตรดิตถ์ ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 119 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีญาติพี่น้องมารอรับ ต่างปลื้มปีติยินดี...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 เม.ย.58 ที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ และ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ นายทนงศักดิ์ เกษมธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมหลังพ้นโทษต่อไป ซึ่งที่หน้าเรือนจำมีญาติพี่น้องมารอรับต่างปลื้มปีติยินดี

นายทนงศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับในวันนี้ได้ร่วมกันปล่อยตัวผู้ต้องขังทั้งหมดจำนวน 119 คน แยกเป็นผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 1 ปี 83 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 72 คน ผู้ต้องขังหญิง 11 คน และผู้ถูกกักขัง 36 คน แยกเป็นชาย 27 และหญิง 9 คน ซึ่งการปล่อยผู้ต้องขังในครั้งนี้ ทุกอย่างเป็นไปตามการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ โดยผู้ต้องขังทั้งหมดที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้มีความประพฤติที่ดีและดีเยี่ยม และเคยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม...