วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปฏิรูประบบเลี้ยงโคนม เพิ่มผลผลิตลดแรงงาน

ปฏิรูประบบเลี้ยงโคนม เพิ่มผลผลิตลดแรงงาน

  • Share:

หลังเปิดเออีซี ปัญหาแรงงานขาดแคลนจะรุนแรงมากขึ้น อาชีพเลี้ยงโคนมหนีไม่พ้นต้องได้รับผลกระทบ น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้เกษตรกร กรมปศุสัตว์จึงจัดโครงการปรับโครงสร้างการผลิต โดยนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ส่งเสริมการทำอาหารเลี้ยงวัวนมสูตร Total mix ration (TMR) มีส่วนผสมของอาหารข้น 50% อาหารหยาบ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 อีก 50%

“โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลือกสมาชิกที่มีแหล่งพื้นที่ปลูกหญ้าเหมาะสม มีแหล่งน้ำเพียงพอ พร้อมจัดหาเครื่องมือตัดหญ้าป้อนเข้าโรงงานผลิตอาหารหมัก TMR แล้วใช้รถขนอาหารไปให้แต่ละฟาร์ม ไม่ใช่ส่งเสริมให้ปลูกหญ้า แล้วปล่อยให้ชาวบ้านทำกันเองเหมือนเมื่อก่อน

ส่วนตัวเกษตรกรต้องหันมาปรับปรุงฟาร์มใหม่ทั้งระบบ เรื่องเงินทุนกรมปศุสัตว์จะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรเอามาใช้ปรับปรุงฟาร์มตั้งแต่ระบบการให้อาหาร จะใช้วิธีลำเลียงด้วยท่อรับ-ส่งไปยังรางอาหารวัว คล้ายกับไซโลอาหารไก่ตามฟาร์มใหญ่ๆ จะช่วยให้การเลี้ยงวัวนมทั้งฟาร์มทำได้รวดเร็ว ไม่ต้องใช้คนมากเหมือนในอดีต”

น.สพ.อยุทธ์ บอกว่า “การเลี้ยงแบบนี้จะทำให้ปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด 2-4 เท่าตัวจากเกษตรกร 1 ครอบครัว เลี้ยงวัวนมได้เพียง 20 ตัว ได้น้ำนมวันละ 100 กก. จะสามารถเลี้ยงเพิ่มได้เป็น 40-50 ตัว ทำให้ได้น้ำนมประมาณวันละ 300 กก./วัน”

การควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบ จากเมื่อก่อนรีดนมวัวเสร็จชาวบ้านจะเอานมใส่ถังวางไว้ริมถนนตากแดด เสี่ยงมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนกลายเป็นนมไม่มีคุณภาพ กว่ารถมารับไปส่งเข้าศูนย์รวมนมต้องใช้เวลา 2-3 ชม. ต่อให้ดูแลโคนมดียังไงคุณภาพน้ำนมก็ไม่ดี

แต่ระบบใหม่จะมีรถถังขนส่งนมดิบ (Milk Transport Tank) มารวบรวมน้ำนม ทุกเช้าเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่าง ตรวจสอบเก็บค่าน้ำนม หากพบรายไหนนมมีปัญหา ส่งผลให้นมเสียทั้งคันรถ ฟาร์มต้นเหตุต้องจ่ายค่าเสียหายทั้งหมด ซึ่งการรวบรวมลักษณะนี้จะทำให้เจ้าของฟาร์มทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของฟาร์มมากขึ้น พร้อมคอยสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้