วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แรงงานเอาจริง แก้กฎกระทรวง ผุดเรือประมงต้นแบบ ลดค้ามนุษย์

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ย้ำการแก้กฎกระทรวง บังคับใช้กฎหมาย และเรือประมงต้นแบบ ช่วยลดปัญหาค้ามนุษย์ พร้อมยึดหลัก ทำก่อน ทำจริง ทำทันที ต่างจาก รบ.ในอดีต เชื่อทำให้ไทยหลุดจากถูกคาดโทษตามกฎของอียู...

ดร.นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ให้ได้ผลสำเร็จทางรัฐบาลได้ยึดหลักทำก่อน ทำจริง ทำทันที หลังจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งแก้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลมีผลบังคับใช้กว่า 2 เดือนที่ผ่านมา และมีการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลปัจจุบันออกตรวจเรือประมงได้ 869 ลำ แต่รัฐบาลในอดีตออกตรวจเรือประมงในห้วงเวลาเดียวกันได้เพียง 152 ลำ

นอกจากนี้ รัฐบาลปัจจุบันเอาผิดเรือประมงทั้งการดำเนินคดีและการออกคำสั่งจำนวน 65 ลำ โดยดำเนินคดีเรื่องการใช้แรงงานเด็ก การสั่งให้จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ลูกจ้างให้อยู่ดีกินดีมีเวลาพักผ่อน ในขณะที่รัฐบาลในอดีตดำเนินการเรือที่ทำผิดได้เพียง 1 ลำเท่านั้น จึงเห็นได้ชัดเจนว่าการตัดสินใจปรับปรุงกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลทำให้ได้ผลสำเร็จและความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลปัจจุบันแตกต่างไปจากรัฐบาลในอดีต

“กฎกระทรวงนี้เป็นมาตรการที่ทำให้พบการกระทำผิดของเรือประมงเพื่อประเทศไทยจะได้หลุดจากการคาดโทษว่าไม่มีมาตรฐานในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ แต่ตอนนี้เรามีกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานที่เรือประมงทะเลต้องทำตาม เช่น การทำสัญญาจ้าง การจ้างแรงงานขั้นต่ำ ห้ามจ้างคนอายุต่ำกว่า 18 ปี การจัดเวลาพักและเวลาทำงาน ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วย และการนำตัวลูกจ้างมารายงานตัวปีละครั้ง เป็นต้น จะทำให้ช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานทาส”

ทั้งนี้ ยังมีเรือประมงต้นแบบ ที่มีห้องนอนติดแอร์ ห้องพยาบาลและบุรุษพยาบาลประจำเรือ มีการติดตั้งระบบติดตามเรือ หรือ VMS และยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายการทำประมงด้วยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงอย่างถูกต้อง ทำประมงเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานและมีการรายงานจำนวนปลาที่จับได้ จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากการถูกคาดโทษการทำประมงที่ผิดกฎหมายแบบ IUU ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป

“ทุกคนในชาติต้องเข้าใจว่า ถ้าเราถูกกีดกันการค้าระหว่างประเทศจะทำให้ทุกคนในชาติเดือดร้อนเรื่องเงินในกระเป๋าของแต่ละคนมากขึ้นไปอีก ดังนั้นทุกคนในชาติต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส ผู้ประกอบการนายจ้างต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ย้ำการแก้กฎกระทรวง บังคับใช้กฎหมาย และเรือประมงต้นแบบ ช่วยลดปัญหาค้ามนุษย์ พร้อมยึดหลัก ทำก่อน ทำจริง ทำทันที ต่างจาก รบ.ในอดีต เชื่อทำให้ไทยหลุดจากถูกคาดโทษตามกฎของอียู... 6 เม.ย. 2558 14:00 6 เม.ย. 2558 14:20 ไทยรัฐ