Thairath Logo
กีฬา

“หมอหลวง” หนุน ก.ม.บุหรี่ ส่งจดหมายด่วนถึงนายกฯ

Share :

วันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา แพทยสมาคม และ คณะแพทย์อาวุโสร่วม 100 ท่าน นำโดย ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ หัวหน้าแพทย์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ร่วมลงนามในจดหมายของแพทยสมาคมส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งผ่าน พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่ เพื่อคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนไทย ผมเชื่อว่าคงถึงมือนายกรัฐมนตรีหลายวันแล้ว

การประชุม คณะรัฐมนตรี วันนี้ ก็ต้องรอดูใจ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี จะใช้อำนาจในทางบวก เพื่อคุ้มครองสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย 65 ล้านคนหรือไม่

จดหมายที่ แพทยสมาคม และ “หมอหลวง” ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า “ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ... เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นกฎหมายสำคัญเร่งด่วนลำดับที่ 1 ใน จำนวนร่างกฎหมาย 20 กว่าฉบับ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อ คสช. และรัฐบาล เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการ ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าหลัง และเพื่อให้เป็นไปตาม พันธกรณีระหว่างประเทศ (กรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ องค์การอนามัยโลก) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญลำดับต้นของรัฐบาล ความทราบแล้วนั้น

ข้าพเจ้าในนาม แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะแพทย์อาวุโส ดังรายชื่อแนบท้าย ขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ ได้โปรดเร่งรัดนำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมากต่อการสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดความสูญเสียด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งการปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากการตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ ซึ่งเป็นประตูสู่ยาเสพติดชนิดอื่น

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ซึ่งทำ กำไรจากการขายบุหรี่ในประเทศไทยปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท ได้สนับสนุนและอยู่เบื้องหลัง สมาคมการค้ายาสูบไทย (TTTA) และ สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และ ผู้ค้าใบยาสูบไทย (TTA) โดยพยายามทุกวิถีทาง เพื่อทำให้กระบวนการพิจารณากฎหมายฉบับนี้เป็นไปอย่างล่าช้า โดยบิดเบือนความเป็นจริงว่ากฎหมายฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ ทั้งๆที่โดยแท้จริงแล้ว ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้มีเพียงกลุ่มเดียว คือ บริษัทบุหรี่

ดังนั้น การที่บริษัทบุหรี่ข้ามชาติออกมาคัดค้านกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นไปเพื่อปกป้องผลกำไรของตน ในขณะที่เจตจำนงของกฎหมายฉบับนี้เป็นไปเพื่อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย

ข้าพเจ้าและคณะ สำนึกในหน้าที่ที่จะต้องปกป้องประชาชนโดย เฉพาะเด็กไทยจากการเสพติดบุหรี่ ตามกระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ไว้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2547 ความว่า “เห็นมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ แล้วก็ห้ามขายบุหรี่ให้แก่เด็กต่ำกว่า 18 ที่จริงเด็กอายุ 15 ก็ควรจะห้าม”

ข้าพเจ้าและคณะ จึงใคร่ขอวิงวอนให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดนำ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ...เข้าสู่วาระที่ประชุม คณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อตราออกมาเป็นกฎหมายต่อไป พวกเราคณะแพทย์อาวุโสหวังพึ่งความเข้มแข็งและเด็ดขาดของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะคืนความสุขให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และขอเป็นกำลังใจในการทำงานของท่าน

ขนาด หัวหน้าแพทย์ประจำพระองค์ ลงนามเป็นคนแรก ผมก็หวังว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะแสดงความเข้มแข็งเด็ดขาด “ใช้อำนาจในทางบวก” ผ่านกฎหมายฉบับนี้ออกมาโดยเร็ว เพื่อปกป้องสุขภาพของเด็กและคนไทย งานนี้ “บิ๊กตู่” คงต้องถามใจตัวเองว่า กล้าหรือเปล่า ที่จะสู้กับอำนาจบริษัทบุหรี่ต่างชาติ.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

อ่านเพิ่มเติม...
หมายเหตุประเทศไทยลม เปลี่ยนทิศแพทยสมาคมสงคราม ทรัพย์เจริญหมอหลวงพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่ประยุทธ์ จันทร์โอชา