วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดหลักประกันสุขภาพต่างด้าว

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ.ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ต่างด้าว 2 กลุ่มใหญ่ ฉบับแรกเป็นการตรวจสุขภาพและขายบัตรประกันสุขภาพให้คนต่างด้าวทุกคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคม คิดค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท และบัตรประกันสุขภาพ 2,200 บาท รวม 2,700 บาทคุ้มครอง 1 ปี

ฉบับที่สองว่าด้วยเรื่องการตรวจสุขภาพและการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาและเวียดนาม รวมทั้งแรงงานตามแนวชายแดนเมียนมาร์ ลาว กัมพูชาที่เข้ามาทำงานเช้าไปเย็นกลับหรือตามฤดูกาล ให้เลือกซื้อบัตรประกันสุขภาพ 3 แบบตามความสมัครใจ คือ คุ้มครอง 1 ปี 2,100 บาท คุ้มครอง 6 เดือน 1,400 บาท คุ้มครอง 3 เดือน 1,000 บาท รวมค่าตรวจสุขภาพแล้ว ส่วนเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี ราคา 365 บาทไม่มีค่าตรวจสุขภาพ คุ้มครอง 1 ปี สิทธิเทียบเท่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย การตรวจสุขภาพและขายบัตรประกันสุขภาพติดต่อได้ที่โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัด สธ. และโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ.

สธ.ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ต่างด้าว 2 กลุ่มใหญ่ ฉบับแรกเป็นการตรวจสุขภาพและขายบัตรประกันสุขภาพให้คนต่างด้าวทุกคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคม คิดค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท และบัตรประกันสุขภาพ 2,200 บาท 6 เม.ย. 2558 00:58 6 เม.ย. 2558 00:58 ไทยรัฐ