ข่าว

วิดีโอ

เจอ hell ที่ไหน ไม่สุภาพที่นั่น

The education system in Thailand has gone to hell in a hand basket. เมื่อฟัง ดร.มอลโลรี (Mallory) พูดถึงระบบการศึกษาในประเทศไทยโดยมีวลีว่า go to hell in a hand basket

ผู้ฟังชาวไทยก็งงครับ ผมเองก็พลอยงงไปด้วย กระทั่งมีคนมากระซิบกระซาบว่า อ้า วลี go to hell in a hand basket ไปลงนรกในตะกร้าถือซะ นั้น เป็นวลีอเมริกันที่หยาบ สื่อความหมายว่า ระบบ หรือองค์กรนั้น มีประสิทธิภาพที่แย่มาก

เมื่อเห็นพวกเรางง ดร.มอลโลรี ก็จึงพูดซะใหม่ว่า The education system in Thailand has stopped working well and it is now working very badly. ระบบการศึกษาในไทยหยุดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตอนนี้ระบบการศึกษาไทยนั้นแย่มาก

เมื่อ as hell ต่อท้าย adjective พวก guilty, shy, mad, angry etc. ก็จะสื่อไปในทางว่า ‘มากๆ’ และไม่สุภาพ วาลโด (Waldo) บอกกับผมเมื่อวันก่อนว่า If Robin failed the exam, he’d be mad as hell. ถ้าโรบินสอบตก แกก็คงจะคลั่งยังกะนรกเลยละ

ถ้าไม่ชอบในสิ่งที่ใครคนหนึ่งเพิ่งพูดหรือเพิ่งสั่งไป ฝรั่งก็มักจะใช้วลี like hell หรือ like the hell ซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับ ว่าประโยคที่มี like hell หรือ like the hell อยู่นี่ ไม่สุภาพมาก รอนด้า (Rhonda) หันไปสั่งจอห์นสามีว่า “เงียบสักสองนาทีซิ” สามีโมโหก็หันมาบอกภรรยาว่า “เออ ฉันจะเงียบอย่างกะนรกเลย”

“Be quiet for two minutes, John.”

“Like hell I will.”

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

5 เม.ย. 2558 14:44 5 เม.ย. 2558 14:44 ไทยรัฐ