กีฬา
100 year

4G ต้องมาก่อน

หมัดเหล็ก6 เม.ย. 2558 05:01 น.
SHARE

มีข้อเปรียบเทียบระหว่าง รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำอะไรไม่สำเร็จ แถมยังทิ้งปัญหาไว้ให้แก้บานตะไท

ก็มีข้อโต้แย้งว่า รัฐบาลมาจากการยึดอำนาจไม่มีอะไรแตกต่าง ยังมีเรื่องทุจริต ยังมีเรื่องหวยแพง ยังมีเรื่องความล่าช้าของการบริหารงาน โครงการสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 ไม่ต่างจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

แม้แต่การจัดสรรคลื่นความถี่ระบบ 4G เริ่มจะสับสนทั้งๆที่รัฐบาลต้องการวางทิศทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นดิจิตอลอีโคโนมี ประเด็นอยู่ที่การจัดการประมูล มีนักวิชาการประเภทมือไม่พายเอาเท้าราน้ำขวางลำอยู่

ทั้งที่รัฐธรรมนูญระบุว่า การจัดสรรคลื่นความถี่ต้องให้ความสำคัญต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และให้บริการอย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน มีคุณภาพและในราคาที่ประชาชนทั่วไปเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

มากกว่าการมุ่งหารายได้เข้ารัฐหรือเข้า กสทช. ซึ่งไม่ต้องไปตีความที่ไหน รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจน ในร่าง กสทช.เองก็เขียนไว้ถึงวิธีการประกอบธุรกิจ ให้ทำการคัดเลือกด้วยวิธีการประมูล แต่หลักเกณฑ์ว่ากันอีกเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ผู้บริโภคด้วย จะมาห่วงแต่รายได้อย่างเดียวก็ไม่ได้

บทเรียนที่ผ่านมาเพราะห่วงแต่รายได้เข้ารัฐ ห่วงผลประโยชน์ของรัฐ ชาวบ้านเลยต้องรับกรรมไปตามระเบียบ บรรดานักวิชาการที่ชอบทำตัวเป็นฮีโร่ทั้งหลาย ก็ไม่ได้มารับผิดชอบกับผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

นอกจากบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นหลักการสากลทั่วโลก อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มยุโรปเหนือ ที่ใช้วิธีคัดเลือกโดยไม่ยึดเรื่องเงินจากการประมูลมาเป็นที่ตั้ง

หรือจะมีการยกเหตุผลว่า หากให้เอกชนเข้ามาประมูลในราคาที่ต่ำแล้ว ท้ายที่สุดชาวบ้านจะต้องรับกรรมกรณีที่เอกชนจะมาเรียกเก็บค่าบริการแพงๆ ต้องแยกเป็นคนละเรื่องกัน การคิดค่าบริการ บริษัทเอกชนไม่สามารถที่จะขึ้นค่าบริการได้ตามใจชอบอยู่แล้ว เพราะมีระเบียบกฎเกณฑ์ของ กสทช.ที่ควบคุมอยู่

และ กสทช.ก็คงไม่สามารถที่จะไปตามใจเอกชนในการขึ้นค่าบริการโดยไม่ผ่านหลักเกณฑ์ได้ ยิ่งยุคนี้มีซุปเปอร์บอร์ดคอยดูแลการทำงานของหน่วยงานและองค์กรของรัฐอยู่ด้วยแล้ว ยิ่งต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

การออกมาสร้างความเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความสับสนในสังคม ของนักวิชาการบางคน ถูกตั้งข้อสังเกตว่า ต้องการเรียกร้องผลประโยชน์ของชาติจริงๆ หรือมีอะไรแอบแฝงกันแน่

หรือจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเอง

บ้านเราไม่ค่อยเจริญเพราะพวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ คอยขัดคอยขวางอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่เคยเสนอถึงวิธีการแก้ไขหรือออกมารับผิดชอบใดๆ ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ถ้ารัฐบาลจะนำมาตรา 44 มาใช้เรื่องทำนองนี้ไม่ว่ากัน.

หมัดเหล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คาบลูกคาบดอกหมัดเหล็ก4Gดิจิตอลอีโคโนมีประมูล4จีกสทช.ค่าบริการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้