วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วาระแห่งชาติเป็นที่พึ่ง

ไทยเป็นประเทศที่ชอบประกาศ “วาระแห่งชาติ” เมื่อเจอปัญหาหินที่แก้ไขยากหรือแก้ไม่ได้ “วาระแห่งชาติ” เรื่องใหม่ได้แก่การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า ปัญหานี้ ต้องสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย เพราะที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

“การค้ามนุษย์” เป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจ กรมประมง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นเรื่องการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการค้าประเวณี การเอาคนลงเป็นทาส การบังคับใช้แรงงาน และบริการ เป็นต้น นายกรัฐมนตรียอมรับว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำผิดกฎหมาย

ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แถลงผลการประชุม 4 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันได้แก่ คตร., ป.ป.ช., สตง. และ ป.ป.ท. มีการเสนอรายชื่อข้าราชการกว่า 100 คน ที่ถูกกล่าวหาเรื่องการทุจริต และจะเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อสั่งการต่อไป

หลายปัญหาสำคัญที่รัฐบาลกำลังเผชิญอยู่ ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ และบางส่วนอาจเกี่ยวพันถึงนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ ซึ่งไทยถูกสหรัฐอเมริกาลดอันดับลงต่ำสุด ถ้าแก้ไขไม่เป็นที่พอใจ อาหารทะเลไทยมูลค่ากว่าสองแสนล้านบาท อาจถูกสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปห้ามนำเข้า อีกปัญหาหนึ่งคือการกำกับดูแลการบินต่ำกว่ามาตรฐานของโลก

ปัญหาการกำกับดูแลการบินต่ำกว่ามาตรฐานโลก ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขภายในเวลา ประเทศไทยอาจถูกลดอันดับความปลอดภัยการบิน เครื่องบินจากไทยอาจถูกห้ามบินสู่ปลายทางเกือบทั่วโลก ไม่รู้ว่าจะหายนะแค่ไหน? ทุกปัญหาล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือการละเว้นหน้าที่ของข้าราชการ เช่นเดียวกับการค้าประเวณี หรือการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัญหาต่างๆมันเกิดไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่ไม่ร่วมมือ การลงโทษทางวินัยอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการลงโทษทางอาญาด้วย แสดงว่ารู้ปัญหาจริง บางหน่วยงานลงโทษด้วยการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ให้กลับเข้ารับหน้าที่ใหม่เมื่อเรื่องเงียบลง ตัวปัญหายังคงอยู่ไม่ได้รับการแก้ไข ชาวบ้านนินทากันว่า แก้ไขไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐ

การเอาผิดข้าราชการเป็นเรื่องยาก ภายใต้ระบบอุปถัมภ์เล่นพรรคเล่นพวก ที่ฝังรากลึกในสังคมไทย จึงต้องหวังพึ่ง “วาระแห่งชาติ” จะแก้ปัญหาได้หรือไม่? แต่ถ้าวาระแห่งชาติเอาไม่อยู่ กลายเป็นเพียง “วาระการประชุม” รับรองรายงานการประชุมแล้วก็ผ่านไป ก็น่าจะขอพึ่งอำนาจบารมี “มาตรา 44” ในทางสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศได้หรือไม่?

5 เม.ย. 2558 12:13 5 เม.ย. 2558 12:13 ไทยรัฐ