วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไม่กล้าขัดใจ

ไม่กล้าขัดใจ

  • Share:

ในที่สุดคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ก็ยอม กำหนดสัดส่วนผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ต้องมีผู้หญิงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ชาย ใส่เพิ่มเข้าไปในรัฐธรรมนูญ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทการเมืองระดับชาติทัดเทียมผู้ชาย

และเพื่อพิสูจน์ว่าผู้หญิงไทยยุคใหม่มีความสามารถ มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบบ้านเมืองไม่ด้อยกว่าผู้ชายไทย

หรืออาจดีกว่านักการเมืองผู้ชายด้วยซํ้าไป

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าการกำหนดสัดส่วนผู้หญิงไว้ในรัฐธรรมนูญทำให้พรรคการเมืองทุกพรรคต้องจัดโควตาผู้หญิงลงสมัคร ส.ส.เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

เช่น...‘พรรค ก.’ ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ เต็มโควตา 200 คน

‘พรรค ก.’ จะต้องส่งผู้หญิงลงสมัครไม่น้อยกว่า 67 คน

หรือ พรรค ข. ส่งผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ 100 คน

พรรค ข. ต้องจัดผู้หญิงลงสมัคร ไม่น้อยกว่า 34 คน

ผลดีคือจะมี “หญิงเหล็ก” เดินเข้าสู่เวทีการเมืองในสัดส่วนใกล้เคียงกับผู้ชาย

ไม่หร็อมแหร็มเป็นผักชีโรยหน้าข้าวขาหมูอย่างที่ผ่านมา

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าการตัดสินใจลาออกจากคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ของ ‘คุณป้าทิชา ณ นคร’ เพื่อเรียกร้องให้กำหนดสัดส่วนผู้สมัครเพศหญิงไว้ในรัฐธรรมนูญ

ถือว่าการลาออกประท้วงของ ‘คุณป้าทิชา’ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

สามารถกดดันจนคณะกรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญยอมพลิกมติเสียงข้างมากให้กลายเป็นเสียงข้างน้อยได้อย่างน่าอัศจรรย์

แสดงว่าพลังมนุษย์ป้าคนนี้ไม่ธรรมดา

อย่างไรก็ตาม ถึงมีการกำหนดสัดส่วนให้มีผู้หญิงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อไว้ในรัฐธรรมนูญ

แต่จะมี ส.ส.หญิง เบียดแทรกเข้าไปนั่งในสภาฯได้กี่คน ยังต้องตัดสินจากคะแนนเลือกตั้งของประชาชนอีกที

ปัญหาอยู่ที่ประชากรเพศหญิง ซึ่งมีจำนวนมากกว่าประชากรเพศชายจะเลือกผู้สมัครเพศเดียวกัน??

หรือจะเทคะแนนเลือกผู้ชายตามความเคยชิน?

ถ้าหากผู้หญิงไม่ลงคะแนนเลือกผู้หญิงด้วยกันเอง การกำหนดสัดส่วนผู้หญิงไว้ในรัฐธรรมนูญก็สูญฟรี

เอวังก็มีประการฉะนี้แลแฮ

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่ากระแสคัดค้านรัฐธรรมนูญยังมะรุมมะตุ้มอีกหลายประเด็น

โดยเฉพาะประเด็นเจาะประตูฉุกเฉินให้ “คนนอก” นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี (ถ้าการเมืองถึงทางตัน)

ทำให้ ดร.บวรศักดิ์ ยอมถอยครึ่งก้าวแก้กติกาใหม่ให้ “นายกฯคนนอก” ต้องได้เสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ ส.ส.ทั้งสภาฯ 450 คน

หมายฟามว่า “คนนอก” จะสะง่อมเก้าอี้นายกฯสำเร็จต้องมี ส.ส.โหวตสนับสนุนไม่ต่ำกว่า 300 คน

ฟังเผินๆเหมือนยากส์ แต่จริงๆ แล้วง่ายนิดเดียว

ถ้าผู้มีอำนาจเหนือการเมืองส่งซิกจะนั่งเก้าอี้ “นายกฯคนกลาง” เพื่อความปรองดอง

มีหรือ ส.ส.ทั้งสภาจะกล้าขัดใจ??

ปัดโธ่ ใครจะกล้าขัดใจ ถ้าผู้ใหญ่ขอมา.


“แม่ลูกจันทร์”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้