ข่าว
100 year

ผุดแผนอาเซียนขจัดความรุนแรงต่อสตรี ยึดหลักการไร้ผู้หญิงถูกกระทำ จี้ครอบครัวเข้าใจสิทธิความเท่าเทียม

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 เม.ย. 2558 06:01 น.
SHARE

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อพิจารณาร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียนว่า ในการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กหรือ ACWC และคณะกรรมการว่าด้วยสถานภาพสตรีหรือ ACW เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2557 ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงต่อเด็กปี 2556 โดยมอบหมายให้นางสายสุรี จุติกุล เป็นประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจว่าด้วยการจัดทำร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนยกร่างเบื้องต้น จากนี้จะมีการประชุมปรับปรุงให้เป็นร่างที่สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกรูปแบบ

ด้านนางสายสุรี กล่าวว่า แผนปฏิบัติการฯ เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นบนหลักการที่ว่า ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนในอาเซียนมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตโดยปราศจากความรุนแรง โดยเป็นแผน 15 ปี (2558-2573) ประกอบด้วย 8 หัวข้อ คือ 1.การป้องกัน 2.การให้บริการช่วยเหลือเหยื่อ/ผู้ผ่านพ้น 3.กรอบกฎหมาย การฟ้องดำเนินคดี และความยุติธรรม 4.การสร้างขีดความสามารถ 5.กลไกบริหารจัดการ และการประสานงาน 6.การวิจัยและการเก็บข้อมูล 7.ภาคี และความร่วมมือ และ 8.การติดตามและการทบทวน จากนี้จะส่งร่างเบื้องต้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาเสนอแนะ เพื่อปรับแก้เป็นร่างที่สองในช่วงเดือน ก.ค.นี้ จากนั้นจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง ACWC และ ACW พิจารณาร่างในวันที่ 26 ส.ค.ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นจะนำเข้าสู่วาระการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ในเดือน พ.ย.หากพิจารณาทันก็สามารถประกาศใช้ในปี 2559 ทั้งนี้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นเรื่องของเจตคติและค่านิยมที่ยังเข้าใจผิดๆ ในเรื่องของการใช้อำนาจที่เหนือกว่า สิ่งสำคัญคือครอบครัวเป็นพื้นฐานที่จะต้องเข้าใจถึงสิทธิความเท่าเทียม อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวเป็นเพียงตัวอักษรบนกระดาษ สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษาสมชาย เจริญอำนวยสุขขจัดความรุนแรงต่อสตรีภูมิภาคอาเซียนการยุติความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงต่อเด็กปี 2556สายสุรี จุติกุล

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้