วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ชูผลิตแพทย์ด้านป้องกันโรค

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ กรมอนามัย กับ 4 สถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ว่า สธ.มีนโยบายเพิ่มการผลิตแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งลดจำนวนผู้เจ็บป่วย โดยระบบสุขภาพที่ผ่านมามีความก้าวหน้าที่สุดด้านการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย ไทยจึงใช้งบประมาณจำนวนมากในการรักษา เฉพาะโรควิถีชีวิต เช่น เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง ปีละ 3 แสนกว่าล้านบาท ซึ่งแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสลับซับซ้อนขึ้น ดังนั้นจึงต้องเร่งป้องกันเพราะ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด โดยมอบหมายให้กรมอนามัย จัดทำหลักสูตรอบรมแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากแพทย์สภาเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557 และจะเริ่มสอนในเดือน ก.ค.นี้

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวต่อว่า ในปีแรกนี้มีแพทย์เข้าศึกษา 4 คน แต่คาดว่าจะได้รับความสนใจจากแพทย์เพิ่มขึ้นซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 3 ปี แพทย์เฉพาะทางสาขานี้ จะมีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และคุ้มครองสุขภาพอนามัยประชาชน เพื่อนำข้อมูลผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนต่อไป.

สธ.มีนโยบายเพิ่มการผลิตแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งลดจำนวนผู้เจ็บป่วยโดยระบบสุขภาพที่ผ่านมามีความก้าวหน้าที่สุดด้านการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย ไทยจึงใช้งบประมาณจำนวนมากในการรักษา เฉพาะโรควิถีชีวิต 4 เม.ย. 2558 01:18 4 เม.ย. 2558 01:18 ไทยรัฐ


advertisement