ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  มุมข้าราชการ 04/04/58

  ซี.124 เม.ย. 2558 05:01 น.
  SHARE

  1 เมษายน 2558 วันข้าราชการพลเรือน เพิ่งผ่านมาไม่กี่วัน ขออัญเชิญ พระบรมราโชวาท ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่าว่า “งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน. งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย. ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป. อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2558”

  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯต่อ ข้าราชการพลเรือน ทุกคนที่จักต้องยึดถือและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทนี้อย่างเคร่งครัดให้สมกับที่เป็น ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สำหรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้ให้โอวาทในวันข้าราชการพลเรือนเช่นกันว่า “ข้าราชการต้องรู้จักปกป้องตัวเอง โดยทำหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี ไม่หวังประโยชน์ส่วนตัว ยืนหยัดในข้อกฎหมาย ระเบียบวินัย ไม่ว่าเจ้านายสั่งอะไรถ้าไม่ถูก ต้องทำให้มันถูก ถ้าสั่งมาผิดอย่าทำ”

  มองถึง ข้าราชการ แล้วล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากสภาพความเป็นอยู่และค่าครองชีพไม่แตกต่างไปจากประชาชนทั่วไปมากนัก ดังนั้นเมื่อมีข่าวคราวเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนที่ทำท่าว่าจะล่าช้าออกไปจึงเป็นเรื่องที่ทำให้วิตกทุกข์ร้อนไปตามๆกัน ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้มีคำชี้แจงออกมาว่าหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญแจ้งกระทรวง กรมและจังหวัด ว่าการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และขอให้ส่วนราชการพิจารณาประเมินผลปฏิบัติราชการไปตามปกติ แต่ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไว้ก่อนนั้น หนังสือซักซ้อมฉบับดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงส่วนราชการ ดังนี้ 1. ข้าราชการยังคงได้รับการปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และกฎหมายการปรับเงินเดือนข้าราชการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2.ขอให้ส่วนราชการชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไปก่อน เนื่องจาก (1) งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 จะเพิ่มขึ้นตามเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับการปรับเพิ่มร้อยละ 4 และ (2) ฐานในการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 จะปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งฐานในการคำนวณใหม่ให้ทราบโดยเร็วต่อไป

  การเปลี่ยนแปลงการใช้อำนาจในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงภายในประเทศด้วยการยกเลิกการประกาศใช้ กฎอัยการศึก แล้วไปใช้ กฎหมายพิเศษ ในรูปแบบของ คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย ผลดี นั้นที่แน่ชัดคือสภาพการณ์ของประเทศที่ใช้กฎอัยการศึกหมดไปแล้ว ทำให้ข้ออ้างต่างๆนานาจากต่างชาติก็สิ้นสภาพไปด้วยเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศในระดับหนึ่ง ส่วน ผลเสีย อยู่ที่ ดุลพินิจ ของ ผู้ใช้อำนาจ เป็นสำคัญถ้าใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดประเทศก็จะเสียหายยับเยิน ซึ่งโดยรูปการณ์แล้วดุลพินิจของผู้มีอำนาจสูงสุดอย่าง
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังน่าเชื่อถืออยู่จนถึงวันนี้ เพียงแต่ขอให้สอดส่องดูแลผู้รับมอบอำนาจไปปฏิบัติให้ระมัดระวัง อย่าให้ประชาชนคนธรรมดาต้องเดือดร้อนจากมาตรการต่างๆที่ตามมา

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.121 เมษายน 2558วันข้าราชการพลเรือน

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09:03 น.