วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ออมสิน"ใจดีอุ้มลูกหนี้รายย่อย งัดมาตรการพักจ่ายเงินต้น 2 ปี

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ 102 ปี วันที่ 1 เม.ย.58 ธนาคารออมสินได้มอบของขวัญให้ลูกค้า ด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ภัยธรรมชาติ การจัดระเบียบที่ทำกิน รวมทั้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านการส่งออก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของลูกค้าธนาคารออมสิน ทั้งลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ประจำ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย โดยจะเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.58

“มาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ของธนาคารออมสิน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปกติหรือลูกค้าที่กำลังประสบปัญหา โดยลูกค้าเงินกู้ที่มีสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี พักชำระเงินต้นไม่เกิน 1 ปี แต่ยังคงชำระดอกเบี้ยในอัตราปกติ (กรณีนิติบุคคลพักชำระไม่เกิน 6 เดือน) ส่วนลูกค้าที่มีสัญญาเงินกู้เกิน 5 ปี พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี และยังชำระดอกเบี้ยในอัตราปกติเช่นกัน (กรณีนิติบุคคลพักชำระได้ไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งสภาวการณ์ต่างๆในปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตและการทำมาหากินของลูกค้า ทำให้ธนาคารพร้อมเกื้อหนุน และบรรเทาความทุกข์ร้อนให้ลูกค้า เพื่อให้การดำเนินชีวิตผ่อนคลาย อีกทั้งช่วยสร้างกำลังใจต่อการดำรงชีพเพื่อหารายได้เพิ่มเติมและลดรายจ่าย ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อลูกค้าและโดยภาพรวมของระบบเศรษฐกิจในประเทศด้วย”.

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ 102 ปี วันที่ 1 เม.ย.58 ธนาคารออมสินได้มอบของขวัญให้ลูกค้า 3 เม.ย. 2558 01:32 3 เม.ย. 2558 01:32 ไทยรัฐ