วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สองแผ่นดินไทย-อินเดีย ร่วมบวชสาวิกาถวายสมเด็จพระเทพฯ

วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดีย ร่วมจัดโครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน “เด็กคือเมล็ดพันธุ์” ณ บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์พุทธคยา ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.58 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ต.พุทธคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย ว่าเมื่อเวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศอินเดีย ซึ่งตรงกับเมืองไทยเวลา 07.30 น. ของวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมาว่า พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าคณะพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานบวชพุทธสาวิกา ศีล 10 จำนวน 46 คน อายุตั้งแต่ 6 – 60 ปี ในโครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 4 “เด็กคือเมล็ดพันธุ์” ณ บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์พุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

พระเทพโพธิวิเทศ กล่าวว่า การบวชพุทธสาวิกาครั้งนี้ ถือเป็นการบวชที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นการอบรมบ่มเพาะเด็กผู้หญิงให้เป็นอริยชน เป็นผู้มีความรู้ ความคิด จิตวิญญาณ ในการที่จะพ้นจากอันตรายทั้งปวงในทางโลก ด้วยการปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธองค์อย่างแน่วแน่

ทั้งนี้ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน และประธานโครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน กล่าวว่า การบวชพุทธสาวิกาศีล 10 เป็นการใช้ชีวิตที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เด็กๆ ที่มาบวชจะได้ศึกษาความจริงทางพุทธศาสนา ในดินแดนพุทธภูมิ โดยจะเดินทางไปยังสังเวชนียสถานทั้งหมด 24 จุด ใน 7 เมือง ทั้งประเทศอินเดีย-เนปาล ได้ปฏิบัติจริง อันจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้เด็กของเราเติบโตอย่างงดงาม งอกงาม ไม่ใช่แค่สวยงามเพียงอย่างเดียว

วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดีย ร่วมจัดโครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน “เด็กคือเมล็ดพันธุ์” ณ บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์พุทธคยา ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ... 2 เม.ย. 2558 23:14 3 เม.ย. 2558 01:05 ไทยรัฐ