วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รถยนต์สมัยใหม่เช่ือฟังป้ายจราจร

บริษัทรถยนต์ฟอร์ดกำลังเตรียมที่จะนำรถยนต์ใหม่ซึ่งสามารถอ่านอัตราความเร็วที่จำกัดอยู่ตามถนน และปรับอัตราความเร็วของรถให้สอดคล้องกับป้าย

อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นจะติดตั้งอยู่กับพวงมาลัยรถ และจะคอยรักษาการบังคับคันเร่งไว้ให้คงที่ ทางบริษัทเชื่อมั่นว่ามันจะสร้างผลดีอย่างมากมาย โดยเฉพาะช่วยให้ผู้ขับขี่ยวดยานไม่โดนถูกปรับ เพราะการขับรถเร็วเกินกว่าอัตรากำหนด และที่สำคัญยังจะช่วยให้อุบัติเหตุบนท้องถนนได้ลดต่ำลงไปด้วย

แต่วงการผู้เชี่ยวชาญยานยนต์ได้กล่าววิจารณ์ว่า อุปกรณ์นี้อาจจะใช้ไปได้ชั่วคราวเท่านั้น เพราะขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ได้คิดอุปกรณ์ที่สามารถส่งคลื่นไปบังคับรถยนต์ที่กำลังแล่นอยู่บนถนนให้รถนั้นจำเป็นต้องวิ่งตามอัตราความเร็วที่กำหนดได้.

บริษัทรถยนต์ฟอร์ดกำลังเตรียมที่จะนำรถยนต์ใหม่ซึ่งสามารถอ่านอัตราความเร็วที่จำกัดอยู่ตามถนน และปรับอัตราความเร็วของรถให้สอดคล้องกับป้าย... 2 เม.ย. 2558 13:32 2 เม.ย. 2558 13:33 ไทยรัฐ