Thairath Logo
กีฬา

เรือนจำกลางนครสวรรค์ ปล่อยตัวผู้ได้รับ 'พระราชทานอภัยโทษ'

Share :

เรือนจำทั่วประเทศ ปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ผ่านการอบรมพัฒนาจิตใจ และฝึกทักษะแนะแนวทางประกอบอาชีพ สามารถกลับใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข...

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธาน มีนายวิชัย โชติปฏิเวชสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้

สำหรับนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ได้แก่ ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว โดยในส่วนเรือนจำกลางนครสวรรค์จะดำเนินการได้ครบถ้วน ภายใน 90 วันนับจากนี้ พร้อมกับเรือนจำในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันฝึกอาชีพ จัดให้มีการส่งเสริมด้านการศึกษา อบรมพัฒนาจิตใจ และการฝึกทักษะอาชีพการแนะแนวทางประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพสุจริต ไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม.

อ่านเพิ่มเติม...
ปล่อยนักโทษพระราชทานอภัยโทษฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานครสวรรค์ข่าวไทยรัฐข่าวสังคมข่าวภูมิภาคข่าวทั่วไทย