ข่าว
100 year

เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอก

กิเลน ประลองเชิง3 เม.ย. 2558 05:01 น.
SHARE

หนังสือชื่อ เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอก (สำนักพิมพ์มติชน มีนาคม 2558) เป็นหนึ่งในสองเล่ม ที่วางแล้วก็มักหาย...

คนสามคนในบ้านหลังเดียว แย่งหยิบไปอ่าน

บทที่ 1 อาจารย์โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ เขียนว่า ข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ ผลการสอบไล่ชั้น ม.ศ.5 ทั่วประเทศ ปี 2516...สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา ทรงสอบได้เป็นลำดับที่ 1

พวกขี้สงสัย เกิดข้อกังขา พระองค์ท่านเก่งจริงหรือ?

ข่าวใหญ่...ในเวลาต่อมา สมเด็จฯเจ้าฟ้าสิรินธรฯ ทรงสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 4

โดยส่วนตัว อาจารย์โกวิท...ซึ่งเคยเป็นกรรมการออกข้อสอบ 3 ปี ไม่มีข้อสงสัยอันใดเลย เพราะรู้ดีว่า สถาบันการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทยนั้น แทบจะกล่าวได้ว่า เป็นสถาบันเดียวที่ใช้เส้นไม่ได้

ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นระดับที่ตัดตอนความรับผิดชอบเป็นช่วงๆ พวกออกข้อสอบจะถูกเอาไปกักตัวไว้ตลอดช่วงเวลาออกข้อสอบ แล้วให้ออกข้อสอบคนละชุด พร้อมเฉลย

มีหัวหน้าคนหนึ่ง เก็บไปคัดเลือกข้อสอบแต่ละวิชา มีอยู่บ่อยๆที่คนออกข้อสอบบางคน ไม่มีข้อสอบถูกคัดเลือกไว้เลย

ขณะที่หัวหน้าแต่ละวิชา ก็มอบข้อสอบให้กับประธาน เอาไปเข้าเซฟที่มีกุญแจที่จะเปิด 2 ดอกพร้อมกัน

พอจะพิมพ์ข้อสอบ ก็ต้องกักตัวผู้เกี่ยวข้องเอาไว้ จนกว่าจะพิมพ์เสร็จ ห้ามการติดต่อจากภายนอกเด็ดขาด

เวลาตรวจข้อสอบส่วนใหญ่ ก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ผลตรวจแล้ว ก็ต้องให้คณะกรรมการหนึ่งต่างหาก จัดอันดับ

กระบวนการสอบนี้ เคยมีอาจารย์ออกซ์ฟอร์ด มาดูงานแล้วส่ายหัวว่า เล่นกันยังกับหน่วยสืบราชการลับ

อาจารย์โกวิทเขียนว่า ทรงเป็นบัณฑิตเหรียญทอง สอบได้ที่หนึ่งทุกปี และทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2520

เมื่อทรงสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต ก็ทรงทำสถิติใหม่ ทรงสอบได้พร้อมกัน 2 สาขาวิชา สาขาวิชาบาลี–สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ศิลปากร

เดิมทีศาสตราจารย์จอร์จ เซเดส์ ชาวฝรั่งเศส พบหลักศิลาจารึกครึ่งหลัก จากซากปรักหักพังของปราสาทหินพนมรุ้ง...

ต่อมามีผู้พบท่อนที่หักหาย...สมเด็จพระเทพฯ ทรงแปลข้อความในจารึกนั้น นำมารวมเข้ากับข้อความของอาจารย์จอร์จ เซเดส์ ทรงแก้ไขข้อความบางตอนที่คลุมเครือ...ทำให้เราได้หลักฐานสำคัญของปราสาทหินพนมรุ้ง อย่างสมบูรณ์

“จารึกเขาพนมรุ้ง ผลงานวิทยานิพนธ์ของพระองค์ท่าน ได้รับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2522 เป็นผลงานชิ้นเอกด้านโบราณคดีที่สำคัญมากระดับโลก”

จากนั้นทรงหันไปทำวิทยานิพนธ์ เรื่องทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท ทรงรับปริญญาโทจากจุฬาฯ เมื่อ พ.ศ.2524

เขียนถึงสมเด็จพระเทพรัตน์ ถึงตอนนี้ อาจารย์โกวิทขอแทรกความรู้เรื่องเถรวาท...เล็กน้อยว่า

พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า พระวินัย ที่มี 227 ข้อนั้น อาจจะเพิกถอนพระวินัยข้อเล็กข้อน้อยไปได้บ้าง ที่ประชุมสงฆ์ พระผู้ใหญ่ ในการทำสังคายนาครั้งที่ 1 หลังปรินิพพาน ลงมติ ขอให้คงพระธรรมวินัย ไว้ดังเดิม เรียกมตินี้ว่าเป็นเถรวาท

การสังคายนาครั้งที่ 2 พระภิกษุกลุ่มใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับมติเถรวาท แยกตัวไปตั้งนิกาย อาจาริยวาท เรียกตัวเองว่า มหายาน ขนถ่ายสรรพสัตว์ไปให้พ้นโอฆะสงสารได้มากกว่า พวกหีนยาน (หีนะ...ต่ำ แคบ) พวกที่เอาตัวรอดไปคนเดียว

เรื่องยุ่งตรงที่คนไทย เผลอรับคำ “หีนยาน”

เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระอักษรจบปริญญาโท ถึง 2 ปริญญา ก็ทรงมีพระราชดำริ ที่จะทรงศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

เรื่องราวทั้งเล่ม...ในหนังสือ เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอก เป็นเรื่องราวที่เพื่อนร่วมรุ่น...บันทึกเอาไว้ อ่านแล้วเลิกสงสัย ทำไมจึงทรงพระปรีชาสามารถนักหนา

อ่านแล้วเลิกสงสัย ทำไมจึงทรงเป็นเจ้าฟ้าในดวงใจของประชาชน.

กิเลน ประลองเชิง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชักธงรบกิเลน ประลองเชิงเทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอกม.ศ.5สอบได้ที่1โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้