วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ทำงานปลอดภัย

http://www.shawpat.or.th/

www.shawpat.or.th เป็นเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน

รู้จักหน่วยงาน แนะนำประวัติสมาคม หน่วยงานภายใน โครงสร้างบุคลากร ข้อบังคับสมาคมฯ กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายภาษาอังกฤษ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สรุปประเด็นกฎหมาย ค้นหากฎหมาย นอกจากนี้ ใน หน้าแรก ยังมีเมนู คุยกับผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลวิชาการ เครือข่ายอาสา Safety VIP ฯลฯ...

2 เม.ย. 2558 09:02 2 เม.ย. 2558 09:02 ไทยรัฐ