วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แฉแพทย์ลาออกทุกปี-ชง สนช.แก้ปัญหา

แฉแพทย์ลาออกทุกปี-ชง สนช.แก้ปัญหา

  • Share:

นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) และ ผอ.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กล่าวภายหลังการเข้าหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อเสนอแนวทางปฏิรูประบบสุขภาพ ว่า ทางชมรมเสนอปัญหาความขาดแคลนแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

เนื่องจากปัจจุบันมีการลาออกของแพทย์เป็นจำนวนมากทุกปี เกือบร้อยละ 40 ของจำนวนแพทย์บรรจุใหม่ หรือประมาณ 600 คน สำหรับทางออกคือ ควรคัดนักเรียนจากพื้นที่ชนบทจริงๆ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนระดับปริญญาให้มากขึ้น รวมทั้งจัดให้มีโครงการพิเศษรับเจ้าหน้าที่ที่จบปริญญาตรีด้านสุขภาพ และมีความพร้อมที่จะเรียนต่อยอดเป็นแพทย์ นอกจากนี้ต้องมียุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อผลิตแพทย์ให้ประเทศที่ชัดเจนตามความต้องการ โดยควรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แพทย์เฉพาะทางมีความเชี่ยวชาญระดับสูง และแพทย์ที่ทำหน้าที่ในต่างจังหวัด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้