วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องค์ภาทรงงาน

เช้าวันที่ 1 เม.ย. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ช่วยราชการสำนักงานคดียาเสพติดปฏิบัติราชการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด10 ทรงเข้าปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 10 สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก โดยมีนายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ และอธิบดีทุกสำนักงาน ที่ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก เฝ้ารับเสด็จ.

ทรงเข้าปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 10 สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก โดยมีนายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ และอธิบดีทุกสำนักงาน 2 เม.ย. 2558 00:43 2 เม.ย. 2558 00:43 ไทยรัฐ