Thairath Logo
กีฬา

'พีมูฟ' ค้าน สนช.ดัน พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ยันขัดสิทธิเสรีภาพประชาชน

Share :

"พีมูฟ" ยื่นหนังสือถึง สนช.ขอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ อ้างมีเนื้อหาลิดรอนหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่ให้การคุ้มครองการชุมนุม...

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่รัฐสภา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ นำโดยนายจำนง หนูพันธ์ มายื่นหนังสือถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ....

นายจำนง กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวขัดหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง อีกทั้งยังมีเนื้อหาลิดรอนการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับในอดีตให้การคุ้มครอง ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ ให้การชุมนุมในที่สาธารณะต้องทำหนังสือแจ้งต่อหัวหน้าสถานีตำรวจในท้องที่ชุมนุมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ห้ามชุมนุมกีดขวางทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา ศาล สนามบิน และสถานที่ราชการ และห้ามเคลื่อนย้ายการชุมนุมก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ทั้งที่การชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ประชาชนทุกคนกระทำได้ ซึ่งรัฐต้องอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ และขอเรียกร้องให้ประธาน สนช.ยุติ และถอนร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกจาก สนช.ทันที.

อ่านเพิ่มเติม...