วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้ศึกแบคทีเรีย ปัดโรคเยื่อหุ้มสมอง

นักวิทยาศาสตร์อังกฤษใช้ภาษิตแบบหนามยอกเอาหนามบ่ง เพื่อใช้ในการป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ อันเป็นโรคที่อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตันได้ใช้แบคทีเรียที่ปลอดภัย ในการทำยาหยอดจมูก ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองนี้ หัวหน้าคณะผู้ศึกษาได้กล่าวว่า เกือบแทบจะเป็นครั้งแรกท่ีมีการใช้แบคทีเรียที่ปลอดภัยในการป้องกันโรคระบาดได้นี้

อาการข้างต้นของโรคนี้จะเริ่มด้วยการมีไข้ คลื่นเหียนอาเจียน ปวดศีรษะ และครั่นเนื้อครั่นตัว นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิธีนี้ทดลองกับนักศึกษาจำนวน 150 คน โดยการนำเอาแบคทีเรียที่ปลอดภัยนำหยอดลงในจมูก และแบคทีเรียเหล่านี้จะเข้ายึดครองโพรงจมูก เป็นการป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายมาอยู่ยึดที่มั่นได้

การค้นพบครั้งนี้ทำให้เกิดความหวังว่าจะสามารถคิดค้นยาซึ่งเข้ากับแบคทีเรียมาใช้รักษาโรคต่างๆได้.

นักวิทยาศาสตร์อังกฤษใช้ภาษิตแบบหนามยอกเอาหนามบ่ง เพื่อใช้ในการป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ อันเป็นโรคที่อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้... 1 เม.ย. 2558 13:16 1 เม.ย. 2558 13:17 ไทยรัฐ


advertisement