ไลฟ์สไตล์
100 year

อดีตที่ปรึกษา ปธ.สภาฯ วอน สปช.ยกเครื่องปฏิรูปองค์กรอิสระให้กระชับอำนาจ

ไทยรัฐออนไลน์1 เม.ย. 2558 13:40 น.
SHARE

อดีตที่ปรึกษา ปธ.สภาฯ ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังโดนกรรมการ ป.ป.ช.ชี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น ป.ป.ช.นครพนม ยันทำให้เสียชื่อเสียง เกียรติยศ วอนให้ สปช.ยกเครื่องปฏิรูปองค์กรอิสระ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินอย่างแท้จริง...

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2558 นายณพจน์สกร ทรัพยสิทธิ์ อดีตที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขณะนี้ ถึงเวลาปฏิรูปองค์กรอิสระ ให้เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศ เนื่องจากได้ประสบเจอด้วยตัวเองกรณีไปสมัครเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครพนม โดยผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนนี้ แต่เมื่อถึงชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติว่า ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. ต่อมาจึงยื่นอุทธรณ์ ผลการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่า อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นว่า เคยดำรงในตำแหน่งสำคัญต่างๆในหลายด้าน และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยถูกกล่าวหา หรือถูกร้องเรียนว่าทุจริตหรือคอร์รัปชัน อีกทั้งไม่มีโอกาสเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในที่สุดตัดสินใจทวงคืนความยุติธรรม โดยยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับคำตอบว่า เหตุดังกล่าวเกิดในช่วงรัฐธรรมนูญปี 50 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกไป ถือว่าไม่สามารถรับเรื่องดังกล่าวได้ แต่ยังมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถือองค์กรอิสระที่ยืนเคียงข้างประชาชนเป็นที่พึ่งของสังคม ทั้งออกมาทักท้วงถึงความไม่เหมาะสมที่ใช้กฎอัยการศึก และรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 อีก ทั้งยังรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว.

ข่าวแนะนำ

นายณพจน์สกร กล่าวว่า ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งให้ทราบว่า ถ้อยคำว่า "ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์" อาจกระทบสิทธิของบุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียงได้ ตามมาตรา 35 รัฐธรรมนูญปี 50 คณะกรรมการฯ จึงมีมติส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า ป.ป.ช.เป็นองค์กรอิสระ ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ถ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สาธารณชนจะได้ประโยชน์ แต่ถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเที่ยงธรรม ขาดความรอบคอบ และมีอคติ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อสุจริตชนผู้บริสุทธิ์ เพราะ ป.ป.ช.มีอำนาจมาก ขาดการถ่วงดุล และการตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรนี้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคม โดยเฉพาะจะเกิดวิกฤติศรัทธาต่อประชาชน และนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมได้ ขอฝากไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พิจารณาตรากฎหมายยกเครื่องปฏิรูปองค์กรอิสระ โดยเฉพาะ ป.ป.ช.ว่า ควรมีอำนาจขอบเขตแค่ไหน มีขั้นตอนอย่างไร รวมถึงวาระการดำรงตำแหน่ง การถ่วงดุลตรวจสอบและโทษในกรณี ป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อเป็นหลักประกันในการอำนวยความยุติธรรม และความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร และบุคลากรขององค์กร ในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดิน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปฏิรูปองค์กรอิสระณพจน์สกร ทรัพย์สิทธิ์กรรมการป.ป.ช.ผู้ตรวจการแผ่นดินม.44กฏอัยการศึกองค์กรอิสระสภาปฏิรุปข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมืองอดีตที่ปรีกษา ประธานสภา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 19:21 น.