ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  รัตนะของแผ่นดิน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 เม.ย. 2558 05:01 น.
  SHARE

  วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นวันที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา นับเป็นวันมหามงคลที่สำคัญยิ่ง ปวงชนชาวไทยผู้สำนึกในพระราชกรณียกิจ จึงร่วมใจกันถวายพระพร เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถา “รัตนะของแผ่นดิน จักรินทร์ราชสุดา” อธิบายว่า พระนาม “สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ” ว่า “เทพ รัตนะ สุดา” เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง เทวดา แก้วอันประเสริฐ และลูกสาว แสดงว่าทรงเป็นที่สนิทเสน่หา และไว้วางพระราชหฤทัย ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นพระอิสริยศักดิ์สูงสุด ของพระบรมวงศานุวงศ์

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมุ่งมั่นและใฝ่พระทัยในการศึกษาอย่างยิ่งยวด ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นอักษรศาสตร บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) และทรงศึกษาต่อปริญญาโทถึง 2 สาขา ทรงเป็นศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาภาษาตะวันออก จากมหา-วิทยาลัยศิลปากร อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาบาลีสันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงเป็นการศึกษาดุษฎี-บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  พระองค์จึงทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายด้าน ดังที่รองนายกรัฐมนตรีวิษณุแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ จึงทรงได้รับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัคราชูปถัมภกมรดกวัฒน-ธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” ทั้งยังทรงปรีชาสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  ในด้านพระราชกรณียกิจ ที่ทรงบำเพ็ญต่อชนชาวไทย พระองค์ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งความว่า “ฉันเดินตามรอยเท้าของพ่อ อันรวดเร็ว โดยไม่หยุด ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง...
  พ่อจ๋า เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม?”

  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงทรงดำเนินโครงการตามพระราชดำริมากมาย ส่วนใหญ่มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารที่เข้าไม่ถึงบริการของรัฐ เช่น โครง-การในโรงเรียนตำรวจชายแดน โรงเรียนระดับพื้นฐาน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา โรงเรียนปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา โรงเรียนใน กทม. และท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ

  ในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐขอพระราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร่วมกับปวงชนชาวไทย ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระ เจริญยิ่งยืนนาน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  บทบรรณาธิการรัตนะของแผ่นดินรัตนะของแผ่นดิน จักรินทร์ราชสุดาปาฐกถาวิษณุ เครืองาม

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 12:44 น.