ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย

  คุณนิติ นวรัตน์2 เม.ย. 2558 05:01 น.
  SHARE

  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าฯถวายพระพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขออัญเชิญพระบรมเดชานุภาพแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราช โปรดดลบันดาลให้ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแห่งพระราชจักรีวงศ์ และปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน....ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เขียนคอลัมน์เปิดฟ้าส่องโลกและเปิดฟ้าภาษาโลก

  วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน เวลา 06.05 น. เช้านี้ มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 161 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 07.00 น. นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานสงฆ์ให้ศีล พระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์บทถวายพระพรชัย

  08.00 น. เคารพธงชาติ จากนั้นเป็นการแสดงกลางแจ้งและบนเวทีของสถานศึกษา 13.30 น. เริ่มการแสดงมหกรรมวงดุริยางค์ของสถานศึกษา 15.50 น. พสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมพลบริเวณสนามหลวง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช คณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พร้อมกันที่บริเวณพิธี ริ้วขบวนเคลื่อนที่ พอถึง 18.00 น. ก็จะเริ่มถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และอัญเชิญพานพุ่มสักการะเข้าประจำที่

  18.30 น. เป็นการถวายเครื่องราชสักการะของผู้แทนองค์กรหน่วยงานต่างๆ จนถึงเวลา 19.19 น. นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องราชสักการะและนำผู้มีเกียรติและประชาชนทุกสาขาอาชีพจุดเทียนและกล่าวนำถวายพระพรชัยหน้าพระฉายาลักษณ์ นายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย 2 รอบ

  21.00-23.40 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวงเป็นงานแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและมหกรรมดนตรี ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีลูกทุ่ง

  ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ผู้ทำหน้าที่เป็น 1. กรรมการที่ปรึกษาการจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 2. ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พระเกียรติคุณในประเทศและนานาชาติ เล่าให้ผมฟังว่า งานเฉลิมฉลองมีตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม จนถึงวันที่ 3 เมษายน

  3 เมษายน มีพิธีถวายพระพรชัยของศาสนาต่างๆ และมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย ที่สำคัญที่สุดของวันที่ 3 เมษายน ก็คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย

  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว เป็นประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช มูลนิธินี้ได้แสดงความจงรักภักดีด้วยการรวมพลังของประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชต่อเนื่องมายาวนานแล้วถึง 40 ปี รวมทั้งงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ และ 60-61-62 พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  ปีนี้ งานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิ 5 ธันวามหาราชร่วมมือกับรัฐบาลและประชาชนจัดงานอย่างสมพระเกียรติยิ่ง รวมแล้วใน 1 ปี มูลนิธิ 5 ธันวามหาราชจัดงานใหญ่ถึง 4 งาน โดยภาคประชาชนช่วยกันสนับสนุนงบประมาณและรัฐบาลได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

  มีโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นจำนวนมาก ทั้งในไทยและในต่างประเทศ ที่สมาชิกของครอบครัวอดีตตำรวจตระเวนชายแดนอย่างผมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากที่สุดก็คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การพัฒนาการศึกษาสำหรับชาวไทยภูเขา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน การพัฒนาครู การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ

  จุดเริ่มต้นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจากการที่พระองค์ทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของประเทศ สิ่งที่ทรงสังเกตเห็นก็คือ ความยากจน เด็กเจ็บป่วย ขาดอาหาร ไม่ได้เรียนหนังสือ ฯลฯ พระองค์จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินงาน โดยร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีความรู้ทางด้านนั้น

  19.29 น. วันนี้ ผมขอเชิญชวนจุดเทียนถวายพระพรชัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร้องเพลงมาร์ช ‘พระเทพของชาวไทย’ 2 จบ โดยพร้อมเพรียงกันครับ.

  คุณนิติ นวรัตน์
  songlok@outlook.co.th
  www.nitipoom.media
  www.facebook.com/nitipoom.thailand

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เปิดฟ้าส่องโลกคุณนิติ นวรัตน์สมเด็จพระเทพถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาจรินทร์ สวนแก้วจุดเทียนถวายพระพรชัย

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 21:29 น.