วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธนบัตรที่ระลึก


ภาพตัวอย่างธนบัตรที่ระลึกมูลค่า 100 บาท ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เริ่มเปิดให้แลกวันที่ 2 เม.ย.นี้เป็นต้นไป.

1 เม.ย. 2558 07:14 1 เม.ย. 2558 07:15 ไทยรัฐ