ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ครม.ไฟเขียวมาตรการแก้หนี้เกษตรกร รวมวงเงินกว่า 1.6 แสน ล.

  ไทยรัฐออนไลน์1 เม.ย. 2558 00:55 น.
  SHARE

  นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผย ครม.เห็นชอบมาตรกรแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 3 มาตรการ รวมวงเงินกว่า 1.6 แสนล้าน เริ่ม 1 เม.ย.58-31 มี.ค. 59   

  วันที่ 31 มี.ค.นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร โดยยกหนี้ให้เกษตรกรรวม 8,556 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้ที่อยู่ภายใต้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 4,000 ล้านบาท และหนี้ที่อยู่ภายใต้กองทุนกระทรวงเกษตรฯ 9 กองทุน 4,556 ล้านบาท โดยแนวทางการดูแลเกษตรกรครั้งนี้ เป็นผลมาจากการสำรวจข้อมูลล่าสุด พบว่า รายได้ของเกษตรกรลดลงครัวเรือนละ 600 บาท ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการชำระหนี้สินน้อยลง และยังทำให้เกิดภาระหนี้สินสะสม ทำให้ทายาทหรือลูกหลานเกษตรกรต้องแบกรับภาระหนี้ต่อ รัฐบาลจึงตัดช่วยเหลือโดยให้เป็นหนี้สูญ

  นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สินของ ธ.ก.ส. 818,000 ราย คิดเป็นหนี้สินรวมกว่า 116,000 ล้านบาทซึ่งมาตรการดังกล่าว จะมีเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ไปสิ้นสุด 31 มี.ค.59 แบ่งออกเป็น 3 มาตรการ คือโครงการปลดหนี้สิน เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพ หรือมีเหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง และมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 28,000 ราย หนี้สิน 4,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะสอบทานลูกหนี้เพื่อการจัดการหนี้และพิจารณาปลดหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ด้วยการจำหน่ายหนี้เงินกู้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ ตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินประเภทลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของ ธ.ก.ส.

  ต่อมาเป็นโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพต่ำ โดยผ่านการประเมินศักยภาพแล้วปรากฏว่ายังมีความสามารถในการประกอบอาชีพแต่มี ปัญหาในการชำระหนี้จากเหตุสุจริตจำเป็นและเป็นภาระหนัก 340,000 ราย 48,000 ล้าน บาท โดย ธ.ก.ส.จะพักชำระหนี้เงินต้นให้เกษตรกรที่มีปัญหาก่อนเวลา 3 ปี โดยเกษตรกรที่ได้พักชำระหนี้ไม่ต้องชำระเงินต้นที่กู้ยืม แต่ต้องชำระดอกเบี้ยต่อเนื่อง หากครบกำหนด 3 ปีแล้วให้เกษตรกรชำระเงินต้นตามงวด หรือ เวลาที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน 10 ปี เว้นแต่จำเป็นอาจกำหนดให้ชำระไม่เกิน 15 ปี

  ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรลูกค้าชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ตามงวดชำระหนี้ที่กำหนด ธ.ก.ส.จะพิจารณายกหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยที่พักไว้ตามศักยภาพของเกษตรกร ลูกค้าแต่ละราย และดำเนินการฟื้นฟูการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรลูกค้าตามโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรลูกค้าตามแผนฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตรหรืออาชีพอื่นที่เหมาะสม เงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยอัตราปกติของ ธ.ก.ส.อีกด้วย

  สุดท้ายคือโครงการ ขยายเวลาชำระหนี้ ให้เกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากการงดทำนาปรัง และราคายางพาราตกต่ำ 450,000 ราย 64,000 ล้าน บาท ซึ่ง ธ.ก.ส.จะสอบทานหนี้เพื่อการจัดการหนี้ และพิจารณาขยายเวลาชำระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกรลูกค้า โดยคิดดอกเบี้ยอัตราปกติของ ธ.ก.ส. และไม่คิดเบี้ยปรับนอกจากนี้ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกพืชทดแทน ประกอบอาชีพเกษตรอื่นหรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาท รวม 35,000 ล้านบาท.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11:08 น.