ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ข้าราชการดีเด่น

  ซี.121 เม.ย. 2558 05:01 น.
  SHARE

  วันนี้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน ขอพักเรื่องการย้ายข้าราชการหลายกรมในกระทรวงมหาดไทยเอาไว้ก่อนมาว่ากันถึงกิจกรรมสำคัญในวันนี้

  จุดเด่นของวันนี้อยู่ที่พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน 624 ราย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

  เข้าใจว่าถ้าไม่ติดภารกิจสำคัญอื่นใด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คงมาเป็นประธานมอบด้วยตัวเองและคงได้รับฟังโอวาทอันดุเด็ดเผ็ดมันกันอีกครั้ง

  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทั้ง 624 รายนั้นให้ขนมาลงทั้งหมดในวันสองวันคงเป็นไปไม่ได้ ขอเป็นว่าจะทยอยมาลงสลับกับเรื่องราวอื่นๆ เป็นระยะ โดยชุดแรกในวันนี้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักนายกรัฐมนตรี ลูกน้องโดยตรงของ นายกฯประยุทธ์

  หน่วยงานแรกคือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี-นางภาวนา ฤกษ์หร่าย นายกุณฑล เลาหะรัตน์ กรมประชาสัมพันธ์-นายปัญญา ชมจำปี นายธรณินทร์ แก้วบัวไข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค- นายนิรุตต์ ศรีไกรวิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี-นางสาววรรณี นุ่มนวล นายชัชวาล พิมพ์อัฐ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี-นางสาวภิวงทอง สุวรรณรัตน์ นายบุญเพ็ง แก้วยอด สำนักงบประมาณ-นายชาญวิทย์ พิจิตร นางอมรา น้อยสกุล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ- นางสาวชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- นางศิรสา ไชยหมาน นางสาวฐิตาพร ประยุง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน-นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน นางอาภรณ์ เกิดศรีพันธุ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ-นางสาวนิชา สาทรกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ- นางสาวจันทวรรณ วรรธนะพงษ์ นางสาวอรัญญา ธงปิโยรส สำนักข่าวกรองแห่งชาติ-นายศักดิ์ มูลสาร นายพรชมพู คงกระจ่าง

  แถมอีก 2 กระทรวงคือ กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง-นางตรัยลดา ดรงคมาศ กรมธนารักษ์-นางอัญชลี รอดผล นายวิชิต ประทุมทอง กรมบัญชีกลาง-นางสาวพนิดา พิทยาธรเทพ นางสาวสายฝน โชชัย กรมศุลกากร-นายวิบูลย์ โชควิวัฒน นายอนุชิต พราวพันธุ์ นางสาวพจนีย์ เลิศหัสดีรัตน์ กรมสรรพสามิต-นายเพชร จันธิมา นางสาวปาณิสรา เกษรบัว นางอภิญญา ละเอียด กรมสรรพากร-นางสาวนุศรา กลิ่นกระจาย นางจงจิตร ค่าน้ำมิตร นายรังสรรค์ ชัยสุข นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์ สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ-นายเกียรติคุณ เทียมประเสริฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ-นางอัจฉรา อาธารมาศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง- นางสาวอุทัยวัฒน์ สุวรรณเศรษฐ

  ของ กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ-นายณรัฐ วิชญนันท์ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กรมการกงสุล-นางสาวพันธนา ประกอบชาติ กรมพิธีการทูต-นายคณิน บุญญะโสภิต กรมยุโรป-นางสาวครองขวัญ ไตรทองอยู่ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย-นายจุมพฏ ฉวาง กรมสารนิเทศ- นางกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ กรมองค์การระหว่างประเทศ-นางสาวจิตวิภา เบญจศีล กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้-นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ กรมอาเซียน-นายคมกฤช จองบุญวัฒนา กรมเอเชียตะวันออก-นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา-นายอสิ ม้ามณี สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ-นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์

  ขอชื่นชมยินดีกับทุกผู้คนที่ได้รับการยกย่อง.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12ข้าราชการดีเด่นวันข้าราชการพลเรือนโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 19:36 น.