กริ่งพ่อเงิน..นำพลังเมตตา อนุสรณ์...66ปีวัดท่าหลวง

ข่าว

  กริ่งพ่อเงิน..นำพลังเมตตา อนุสรณ์...66ปีวัดท่าหลวง

  ก้อง กังฟู

   8 มี.ค. 2558 05:01 น.

   หลวงปู่ทอง วัดศรีจอมทอง. - พระกริ่งชัยวัฒน์.

   มาฆบูชา...เป็น วันแห่งความรัก ทางพุทธศาสนา ด้วย พระอรหันต์ 1,250 รูป เดินทางมากราบนมัสการพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาแห่งแรกของโลก...โดยมิได้นัดหมาย

   ด้วยรักและเมตตาต่อเหล่า “เอหิภิกขุ อุปสัมปทา” ที่มาประชุมในครั้งนี้ พระพุทธองค์ จึงทรงแสดงธรรม “โอวาทปาติโมกข์” อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา...ชี้ทางให้พ้นทุกข์!!

   O O O

   สถานการณ์....อันเป็น ประเด็นให้เกิด ความสำคัญนี้ แม้จะเกิดขึ้นมายาวนานเป็นศตวรรษที่ 26 ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธองค์ก็ยังตรึงแน่น ถึงแห่งวัน “มาฆบูชา” จักต้องสวดมนต์กราบไหว้สักการะ องค์พระปฏิมากร หรือพระพุทธรูป อันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า

   พระพุทธรูป...ซึ่งประดิษฐานอยู่ทั่วพระราชอาณาจักรไทยมีอยู่ไม่น้อยหลากหลายปางและที่ได้รับ ความเลื่อมใสอย่างสูง ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์มีหลายองค์ แทบจะเรียกว่านับไม่ถ้วน และหนึ่งในจำนวนนั้นก็มี “หลวงพ่อเพชร” ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิจิตร

   วันมาฆบูชาที่เพิ่งผ่านมีผู้คนใช่เฉพาะชาวพิจิตรเท่านั้น จากถิ่นอื่นแดนไกลก็มากราบไหว้หลวงพ่อเพชร ด้วยความศรัทธาอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าจดเย็น แน่นขนัดจน ทะลักออกมานอกพระอุโบสถ เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจในรอบปี

   O O O

   รับแจกวัตถุมงคล.
   รับแจกวัตถุมงคล.

   หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปเชียงแสน สร้างมานานเท่าใดไม่มีใครกล้ายืนยันแต่ สันนิษฐานว่ามีอายุถึง 900 ปี จากรุ่นสู่รุ่นต่าง เชื่อมั่นและเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ ใครมีเรื่องทุกข์ยากเดือดเนื้อร้อนใจ หากมากราบไหว้บนบาน ศาลกล่าว จะได้รับอานุ-ภาพพลังบันดาลสมดั่งปรารถนา และช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้มลาย...

   จากปาก ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า..... ครั้งหนึ่ง ในอดีตหัวเมืองจอมทองเชียงใหม่คิดแข็งข้อ กรุงศรีอยุธยาจึงส่งทหารไปปราบ โดยมาพักทัพที่พิจิตร เมื่อราบสงบ แม่ทัพจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูป “หลวงพ่อเพชร” จากจอมทองมาประดิษฐานที่พิจิตรตามคำขอของเจ้าเมืองฯ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระพุทธรูปองค์นี้จึงเป็นพระคู่กับจังหวัดพิจิตร...

   O O O

   ยุครัตนโกสินทร์....เมื่อปี 2442 สมัย สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงมีพระราชประสงค์จะหาพระพุทธ-รูปที่มีพุทธลักษณะงดงามไปประดิษฐานที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

   เจ้าพระศรีสุริยศักดิ์ สมุเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก จึงสั่งให้ พระยาเทพาธิบดีเจ้าเมืองพิจิตรนำหลวงพ่อเพชรเข้าถวาย ชาวพิจิตรเกิดความอาดูรเป็นอย่างมาก...

   ด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง จึงเกิดแรงบันดาลใจให้ เจ้าพระศรีสุริยศักดิ์ สั่งให้นำกลับคืนเมืองพิจิตร แต่การคืนมิได้นำไปวัดนครชุมที่เดิม เลยเกิดศึกแย่งชิงคืน

   พระธรรมทัสสีมุนีฯ สงฆ์เจ้าคณะจังหวัดฯ (ขณะนั้น) จึงออกมาห้าม ชาวพิจิตรก็เชื่อฟังแต่โดยดี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อเพชรก็ประดิษฐานอยู่วัดท่าหลวง กระทั่งถึงปัจจุบัน...!!

   O O O

   ผู้คนเข้าแถวรอรับวัตถุมงคลที่ลานวัดท่าหลวง.
   ผู้คนเข้าแถวรอรับวัตถุมงคลที่ลานวัดท่าหลวง.

   วัดท่าหลวง... ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน มีอีกชื่อคือ “วัดราชดิตถาราม” เชื่อกันว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่มาได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดถูกต้องเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2492

   ...เป็น วัดที่มีลักษณะพิเศษคือมีถนนคั่นกลาง ทำให้วัดแบ่งออกเป็นแดนตะวันออกกับตะวันตก โดยมี หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปประธานประจำวัด คู่กับ พระพุทธรูปหลวงพ่อพัตร ชาวบ้านเลื่อมใสว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เทียมเท่ากัน จะลดหลั่นกันบ้างก็นิดหน่อยตามแรงศรัทธา...

   ...ทางราชการได้ใช้สถานที่วัดหลวงในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำ...!!

   O O O

   วัดท่าหลวง...เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจชาวพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียงมายาวนาน ความสำคัญนี้ เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีกรรมอธิษฐานจิตปลุกเสก พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเงิน ภายในพระอุโบสถวัดท่าหลวง เป็นการจารึกอนุสรณ์เฉลิมฉลอง ครบ 66 ปี ของการที่ได้สถาปนาฯ...

   (...หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน เป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งเข้มขลังในวิชาอาคม จึงเป็นเอกลักษณ์คู่กับพิจิตร ด้วยในจังหวัดพิจิตรหากมีการสร้างเครื่องรางของขลัง ก็จักต้องเป็นวัตถุมงคลที่มีหลวงพ่อเงินมาข้องเกี่ยว...)

   O O O

   พิธีกรรมปลุกเสกพระกริ่งในพระอุโบสถวัดท่าหลวง.
   พิธีกรรมปลุกเสกพระกริ่งในพระอุโบสถวัดท่าหลวง.

   ...พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่นนี้ พระธรรมมัง-คลาจารย์ “หลวงปู่ทอง สิริมังคโล” วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ อำนวยการสร้าง ซึ่งมิได้หวังผลประโยชน์ เพียงต้องการสืบสานประวัติศาสตร์ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน
   ณ วัดท่าหลวงเคยอยู่ที่จอมทอง จึงอยากเชื่อมโยงสัมพันธ์จากอดีตเท่านั้น โดย พระราชวิจิตรโมลี “บุญมี ปริปุณโณ” เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง เป็นผู้อุปถัมภ์ในเจตนา...

   ซึ่ง...ได้ดำเนินการตามตำราโบราณทุกขั้นตอน โดย นิมนต์อริยสงฆ์ที่เปี่ยมด้วยพลังเมตตา จากภาคเหนือและกลางตอนบน 22 รูป อธิษฐานจิตปลุกเสกถึง 5 วาระ เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลัง...

   O O O

   วาระท้ายสุด...ได้โยงสายสิญจน์เชื่อมรับมงคลพลังจากหลวงพ่อเพชร แล้วเสร็จก็จ่ายแจกตามมงคลฤกษ์ ดาวจันทร์เสวยดาวอาศเลษา นักษัตรฤกษ์ที่ 9 แห่ง มาฆบูชา...

   ...ศรัทธาของผู้คนจึงหลั่งไหลเข้าสู่พระอุโบสถวัดท่าหลวงรับการจ่ายแจก และ บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน เพื่อสร้างเสริมเติมพลังแห่งรักและเมตตามหานิยมให้เพิ่มพูน.....

   ส่วนใครๆ...จะรับได้ปริ่มเต็ม หรือขาดพร่อง ก็ขึ้นอยู่กับ ฐานในการสร้างกุศลกรรม...!!

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09:29 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์