วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้ ร.ร.ซื้อหนังสือตามงบฯที่จำกัด

จี้ ร.ร.ซื้อหนังสือตามงบฯที่จำกัด

  • Share:

จากกรณีที่มีผู้บริหารสำนักพิมพ์เอกชนบางแห่งออกมาระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอความร่วมมือสำนักพิมพ์เอกชนให้ช่วยตรึงราคาหนังสือเรียนปีการศึกษา 2558 แต่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.กลับอนุมัติให้บางสำนักพิมพ์ปรับขึ้นราคาหนังสือเรียนได้นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในคำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ 04010/ว 358 ลงวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ มีใจความสรุปว่า ตามที่ สพฐ.กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดจัดซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มี.ค.นั้น สพฐ.ขอความร่วมมือสำนักพิมพ์เอกชนทุกแห่งให้ตรึงราคาหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2558 แต่เนื่องจากมีบางแห่งยืนยันการขึ้นราคาหนังสือเรียน ในการนี้ สพฐ.จึงขอให้ สพป.และ สพม.ทุกเขต แจ้งสถานศึกษาให้พิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียนจากบัญชี กำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาปีการศึกษา 2558 โดยพิจารณาความเหมาะสม โดยสถานศึกษาจะต้องจัดซื้อหนังสือเรียนให้เพียงพอแก่นักเรียนทุกคน ทุกชั้น ให้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับจัดสรรจาก สพฐ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้