วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวอำนาจเจริญ รวมตัวประกาศเป็นจังหวัดจัดการตนเอง

ชาวอำนาจเจริญ 2 หมื่นคน ลุกจัดทำแผนประชาชนสู่เมืองธรรมเกษตร พร้อมประกาศเป็นจังหวัดจัดการตนเอง ตั้งกองทุนสวัสดิการดูแลกันเอง โดยตั้งเป้าเป็นเมืองน่าอยู่...

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2558 ที่หน้าศาลากลาง จ.อำนาจเจริญ ประชาชนในนามสภาองค์กรชุมชน จาก 56 ตำบล 63 พื้นที่ ประมาณ 2 หมื่นคน ได้เดินทางมาชุมนุมประกาศใช้ธรรมนูญคนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3 ปี 2558 มี นายสุทธินันท์ บุญมี ผวจ.อำนาจเจริญ ออกมารับมอบแผนของประชาชน ตั้งเป้าสู่เมืองธรรมเกษตร และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สปช. พร้อมคณะจากกรุงเทพมหานคร ก็ได้เดินทางไปรับเอกสารจากเครือข่ายกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชนเพื่อการปฏิรูปด้วย ในงานวันเดียวกันนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดมหกรรมสินค้าโอทอป 4 ภาค เพื่อเตรียมพร้อมสินค้าส่งออกขายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข แกนนำสภาองค์กรชุมชน จ.อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ภาคประชาสังคม ได้ประกาศใช้ธรรมนูญคนอำนาจเจริญ มาแล้วตั้งแต่ปี 2555 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. มีทั้งหมด 130 มาตรา เป็นประชามติของชาวบ้านที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของตนเอง เริ่มจากการผลิตข้าวปลอดสาร รวมพลังกันไม่ใช้สารเคมีในนาข้าว ลดละเลิก เหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพ งานบุญประเพณีได้บางงาน ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนประหยัด คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อนๆ จากที่เคยยากจนลำดับที่ 77 ของประเทศ เลื่อนมาเป็นยากจนอันดับที่ 73 ส่วนในปี 2558 ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ รวม 8 แผน กำหนดในอีก 20 ปี ข้างหน้า จังหวัดอำนาจเจริญ จะเป็นเมืองธรรมเกษตร ทุกครัวเรือนปลูกข้าวปลอดสาร ทำการผลิตปุ๋ยชีวภาพเอง ให้มีการตั้งกองทุนสวัสดิการขึ้นทุกหมู่บ้านดูแลกันเอง

ด้าน นายวิรัตน์ สุขกุล แกนนำสภาองค์กรชุมชน อีกคนหนึ่ง กล่าวว่า นับเป็นเรื่องดีที่ทางจังหวัด ภาคราชการ ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ได้ให้การยอมรับกับแผนภาคประชาชน ได้บรูณาการกันเรียบร้อย เชื่อว่าการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ จะไปในทิศทางเดียวกัน และเชื่อว่าบ้านเมืองชาวอำนาจเจริญ จะเข้าสู่เมืองน่าอยู่ มีอาหารการกินปลอดภัย คนตุ้มโฮมอยู่กันได้อย่างพอเพียง.

ชาวอำนาจเจริญ 2 หมื่นคน ลุกจัดทำแผนประชาชนสู่เมืองธรรมเกษตร พร้อมประกาศเป็นจังหวัดจัดการตนเอง ตั้งกองทุนสวัสดิการดูแลกันเอง โดยตั้งเป้าเป็นเมืองน่าอยู่... 6 มี.ค. 2558 16:15 6 มี.ค. 2558 22:09 ไทยรัฐ