ข่าว
100 year

ACMECS/ ASEAN Declaration

คุณนิติ นวรัตน์7 มี.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

ผมตามพ่อไปพูดตามจังหวัดชายแดนบ่อยๆ ผู้ว่าราชการทุกท่านที่มาเปิดงาน ชอบพูดถึง ‘แอค–เมคส์’ คนที่นั่งฟังอยู่ส่วนใหญ่พยักพเยิดแอคเมคส์ตามท่านผู้ว่าฯ โดยที่ไม่รู้ว่าท่านผู้ว่าฯ กำลังพูดถึงอะไร ในโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ ก็ใช้กันบ่อยครับ
ACMECS แอคเมคส์ A ก็คือ Ayeyawady ส่วน C ก็คือ Chao Praya และ M ก็คือ Mekong สำหรับ ECS ที่มาต่อท้ายก็คือ Economic Cooperation Strategy

คำแปลของ ACMECS ก็คือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง พ.ศ.2546 มีการประชุมของผู้นำ 4 ประเทศ คือกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และไทย ที่เมืองพุกาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประชุมเสร็จก็ออก Bagan Declaration หรือ ปฏิญญาพุกาม ปีต่อมาเวียดนามก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก

จะตั้งองค์กรระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะระดับโลก หรือระดับภูมิภาค หลายครั้งเริ่มมาจากกลุ่มเล็กๆ อย่างในอดีตเรามีกลุ่ม ASA และ Maphilindo (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือจนมาเป็น Declaration หรือ ปฏิญญา ที่เรารียกว่า ปฏิญญาสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN Dec-laration บางท่านก็เรียกปฏิญญานี้ว่า Bangkok Declaration หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ

ASEAN Declaration ลงนามเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย เมื่อบรูไนได้เอกราชเมื่อ พ.ศ.2527 ก็เข้ามาร่วม เวียดนามร่วมเมื่อ พ.ศ.2538 ลาวและเมียนมาร์เข้าร่วมเมื่อ พ.ศ.2540 และกัมพูชาเมื่อ พ.ศ.2542.

คุณนิติ นวรัตน์

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เปิดฟ้าภาษาโลกคุณนิติ นวรัตน์ACMECSASEANDeclarationแอค เมคส์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้