เจาะเทรนด์ฮิต.. 'ฟังก์ชันแนล ฟู้ด' ไทยติดอันดับโลก..

ข่าว

  เจาะเทรนด์ฮิต.. 'ฟังก์ชันแนล ฟู้ด' ไทยติดอันดับโลก..

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   7 มี.ค. 2558 05:01 น.

   แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า 2,500 ปี แต่แนวคิดของ ฮิปโปเครติส บิดาทางการแพทย์ของชาวกรีก ที่ว่า “จงใช้อาหารเป็นยาในการรักษาโรค” ได้กลับมาทันสมัยอีกครั้ง

   เมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว นีลเส็น บริษัทข้อมูลและการประเมินผลชั้นนำของโลก ได้เปิดเผยผลสำรวจการกินวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคนไทย พบว่าผู้บริโภคคนไทยสนใจการกินวิตามินและอาหารเสริมมากที่สุดในโลก โดยครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มที่กินเป็นประจำทุกวัน

   การสำรวจครั้งนี้ ยังมีข้อมูลการสำรวจการกินวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ใน 52 ประเทศทั่วโลก 66% ของผู้ที่บริโภคอาหารเสริมหรือวิตามินมากที่สุดคือ ไทยและฟิลิปปินส์ รองลงมาคือ ลิทัวเนีย ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ส่วนประเทศที่มีความถี่ของการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเป็นประจำทุกวันมากที่สุดในโลก คือ เดนมาร์ก รองลงมาคือ นอร์เวย์ และสหรัฐอเมริกา

   ฮิปโปเครติส บิดาทางการแพทย์ชาวกรีก
   ฮิปโปเครติส บิดาทางการแพทย์ชาวกรีก

   เหตุผลหลักในการกินของกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้ เหตุผลแรกคือ “เพื่อช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค” เหตุผลที่สองคือ “เพื่อช่วยเสริมความไม่สมบูรณ์ของการรับประทานอาหาร” และเหตุผลที่สาม คือ “เพื่อให้แน่ใจว่าการรับประทานของพวกเขามีความสมดุล”

   ในรอบหลายปีมานี้ กระแสสุขภาพนิยม โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพก่อนป่วย ไม่ว่าจะเป็นกินเพื่อซ่อม กินเพื่อสร้าง กินเพื่อเสริม กินเพื่อป้องกัน หรือแม้แต่กินเพื่อรักษา ทั้งอาหารแมคโครไบโอติก อาหารปลอดสารพิษ อาหารที่ผลิตจากระบบเกษตรแบบอินทรีย์ วิตามิน อาหารเสริม ที่มีชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น นิวตราซูติคอลส์ (Neutraceuticals) ดีไซเนอร์ฟู้ด (Designer foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical foods) อาหารเสริม (Dietary supplement) และอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับสุขภาพ (Food for specific health use) ที่ปัจจุบันรวมเรียกว่า “ฟังก์ชันแนล ฟู้ด” หรืออาหารฟังก์ชัน ได้กลายมาเป็นเทรนด์ใหม่ของผู้บริโภค ที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง

   ในสหรัฐอเมริกาผู้บริโภคใช้จ่ายเงินไปกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเงินหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี โดยชาวอเมริกันมองว่าอาหารฟังก์ชันเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

   อาหารฟังก์ชันต่างจากอาหารทั่วไปอย่างไร...นักวิชาการด้านโภชนาการบอกว่า อาหารฟังก์ชันเป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพนอกเหนือจากคุณค่าจากสารอาหารปกติที่มีในอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวัน รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิด

   สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา (Academy of Nutrition and Dietetics หรือ AND) ให้คำจำกัดความอาหารฟังก์ชันว่าเป็น “อาหารธรรมชาติที่มีการแต่งเติมสารอาหารให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลาก หลายสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน หากบริโภคในปริมาณที่เพียงพอก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพ”

   ขณะที่ในประเทศไทย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293 (พ.ศ. 2548) เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นิยามความหมายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหาร หรือสารอื่นเป็นองค์ประกอบ อยู่ในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่นซึ่งมิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ

   จริงๆแล้วแนวทางการพัฒนาอาหารฟังก์ชันมาจากแนวคิดของการใช้อาหารเป็นยา (Food as medicine) เมื่อปี พ.ศ.2378 หรือ 180 ปีที่แล้ว ในประเทศอังกฤษ มร.เอช ดับเบิลยู แบรนด์ (Mr.Henderson William Brand) พ่อครัวเอกแห่งราชสำนักอังกฤษ ได้คิดค้นสูตรอาหารเสริมบำรุงเพื่อถวายเป็นพิเศษแด่พระเจ้าจอร์จที่ 4 ด้วยกรรมวิธีการผลิตพิเศษ ที่ทำให้อาหารเสริมของเขาสามารถคงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ จนได้รับความเชื่อถือต่อเนื่องกันมานานหลายชั่วอายุคน กระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2440 สูตรลับอาหารดังกล่าวได้รับตรารับรองจากราชสำนักอังกฤษ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท Brand & Co. ในประเทศไทย คือ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน

   ซุปไก่สกัด
   ซุปไก่สกัด

   หนึ่งในสูตรลับอาหารดังกล่าวคือ การผลิตซุปไก่สกัดเช่นเดียวกับไก่ตุ๋นยาจีนของจีน หรือไก่ตุ๋นโสมของเกาหลี ที่เชื่อว่าเป็นอาหารพิเศษที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพ ในสหรัฐอเมริกา มีการบอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถึงสรรพคุณของซุปไก่ ถึงกับยกให้ซุปไก่เป็น “ยาเพนนิซิลลินยิว” ส่วนทางซีกโลกฝั่งตะวันออก ชาวจีนบริโภคซุปไก่เป็นอาหารบำรุงร่างกายมานานนับพันปี มีข้อมูลระบุชัดว่าชาติแรกที่เริ่มทำซุปไก่สกัดในรูปของอุตสาหกรรมออกวางจำหน่ายคือ ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นซุปไก่สกัดสูตรที่ไม่มีไขมัน ไม่มีคอเลสเทอรอล ก็เริ่มแพร่ความนิยมอย่างรวดเร็วทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย

   ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด บอกว่า ความนิยมของผู้บริโภคต่ออาหารฟังก์ชันในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวิจัยทางคลินิกร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย และจีน รวมทั้งได้เปิดศูนย์วิจัยด้านสมองระดับภูมิภาค ซึ่งมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและความสามารถที่จะทำการวิจัยทั้งทางด้านชีวเคมี การศึกษาระดับเซลล์ และการวิจัยทางคลินิก เพื่อเป็นการพิสูจน์และยืนยันถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

   อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพด้วยการกิน การพักผ่อน ออกกำลังกาย ยังคงเป็นสิ่งที่ควรถือปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพดีอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 15:24 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์