วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กฎหมายม็อบ

กฎหมายม็อบ

โดย สหบาท
7 มี.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เห็นชอบรับหลักการยกร่าง “พ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะ” เป็นอีกงานที่เห็นเป็นรูปธรรมของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศไทย

การใช้เสรีภาพในการชุมนุมปราศจากขอบเขต ไม่คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น เป็นผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตย

เป็นความกดดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่ตกเป็น “จำเลยสังคม” กับการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วง ที่มีการเมืองหนุนหลังอาศัยช่องโหว่กฎหมายเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศ

ทุกครั้งที่มีเหตุชุมนุมประท้วงเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกใช้เป็นกันชนของกลุ่มผู้ชุมนุมทุกฝ่าย เป็นเครื่องมือของทุกรัฐบาล ตำรวจถูกประณาม หยามเกียรติ ย่ำยีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และด่าทอด้วยคำที่หยาบคาย

เพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้เป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มุ่งหมายกระทำการอันละเมิดต่อกฎหมายไม่สำเร็จผลได้โดยง่าย

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน อดกลั้น เสียสละ อยู่ในกรอบของกฎหมาย แม้จะถูกผู้ชุมนุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้สึกว้าเหว่ หดหู่ และท้อแท้ แต่ด้วยภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ มุ่งหน้าทำหน้าที่รักษากฎกติกาของสังคม หากปราศจากการทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยประเทศไทยย่อมไม่แตกต่างไปจากประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อน

คนไทยคงไม่อยากเห็นบ้านเมืองเป็นเช่นนั้น

จากประสบการณ์ควบคุมฝูงชนในห้วง 6-7 ปีที่ผ่านมา เป็นบทเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ ตำรวจมิได้หลงไปกับเกมอำนาจเหล่านั้น ตำรวจจะยังคงยึดมั่นในอุดมคติตำรวจ

ทำหน้าที่รักษากฎกติกาบ้านเมือง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

บทเรียนในอดีตที่ผู้บังคับบัญชาตกเป็นจำเลยสังคม

สิ่งที่ตำรวจเรียกร้องคือ กฎหมายควบคุมฝูงชนเพื่อให้ใช้กฎหมายเข้าดำเนินการกับผู้ที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ก่อความวุ่นวาย และละเมิดสิทธิคนส่วนใหญ่

ตำรวจไม่มีสี ไม่มีฝ่าย มีสีเดียว สีกากี สีแผ่นดิน.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้