บุคคลในข่าว 07/03/58

ข่าว

  บุคคลในข่าว 07/03/58

  กระสุนทอง

   7 มี.ค. 2558 05:01 น.

   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม.
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม.

   ประชาธิปไตย ไม่ใช่สนามรบ... หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ประจำวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558

   การเดินทางของ โรดแม็ปออกแบบประเทศไทยใหม่ ถึงวันนี้ จับชีพจร คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 36 อรหันต์ทองคำ โดยเฉพาะผู้เป็นประธาน ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ทำไมพบ แรงกดดัน ผิดปกติวิสัย

   ยิ่งเห็นอาการ “กดดัน” ของ อาจารย์ บวรศักดิ์ กระฉอกล้นออกมามากเท่าไร ผู้คนที่สังเกตติดตาม ย่อมเพ่งเล็ง ไปถึง ต้นขั้วอำนาจพิเศษ เป็นธรรมดา เอ๊ะ...พิมพ์เขียว พิมพ์ชมพู หรือพิมพ์อะไรหนอ กดดัน ประธานอรหันต์ทองคำ ได้ถึงเพียงนี้

   เจ๋งมั่ก - ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เปิดโครงการ “ก๊อดจิ ดิ แอดเวนเจอร์ ผจญภัยโลกพลังงานน่ารู้” เพื่อให้ความรู้การใช้พลังงาน ผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น 3D โดยมี ศิวะพร ชมสุวรรณ, สันติ เลาหบูรณะกิจ และ สุวนันท์ ปุณณกันต์ มาร่วมงานด้วย ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
   เจ๋งมั่ก - ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เปิดโครงการ “ก๊อดจิ ดิ แอดเวนเจอร์ ผจญภัยโลกพลังงานน่ารู้” เพื่อให้ความรู้การใช้พลังงาน ผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น 3D โดยมี ศิวะพร ชมสุวรรณ, สันติ เลาหบูรณะกิจ และ สุวนันท์ ปุณณกันต์ มาร่วมงานด้วย ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.

   ทั้งที่จริงๆ แล้ว อาจไม่มีพิมพ์เขียว หรือพิมพ์อะไร และ ถึงจะมีก็เถอะ แต่อาจเป็นเพราะ ดร.บวรศักดิ์ มีส่วนร่วมออกแบบ รัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นอย่างมากในสถานะ เลขาฯ คณะกรรมาธิการยกร่าง ซึ่งมี อานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน และถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน “ประชาธิปไตยเต็มใบ”

   แต่ถึงขั้นปฏิบัติจริง ของรัฐธรรมนูญ 2540 พิสูจน์เชิงประจักษ์แล้ว คะแนนเสียงเลือกตั้ง กลับ สะท้อนราคาค่าซื้อคะแนน มากกว่าสะท้อนเสียงสวรรค์ของประชาชน การเลือกตั้งกลายเป็น เครื่องมือ ของการ ปล้นชาติ พร้อมแก้ปัญหา ล้างความผิด “สุดซอย” ไปเสียฉิบ ก่อวิกฤติมาต่อเนื่อง ประชาธิปไตย เต็มใบพ่ายแพ้ นักเลือกตั้ง แบบไทยๆ ว่างั้นเถอะ

   สุดยอด - ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2015” ให้แก่ ภก.ประเสริฐ หวานยิ่ง กับ รวิศ หาญอุตสาหะ โดยมี ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ มาร่วมงานด้วย ที่ชั้น 5 สยามพารากอน วันก่อน.
   สุดยอด - ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2015” ให้แก่ ภก.ประเสริฐ หวานยิ่ง กับ รวิศ หาญอุตสาหะ โดยมี ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ มาร่วมงานด้วย ที่ชั้น 5 สยามพารากอน วันก่อน.

   มาวันนี้ มีไอเดีย–มาตรการใด ที่จะอุดช่อง แหกคอก ของนักเลือกตั้งแบบไทยๆ ได้ ดร.บวรศักดิ์ จึงเอาด้วย เป็นเหตุให้ ยอมถอย จากเต็มใบลงมาบ้าง เป็น แบบไทยๆ ซึ่งก็เพราะ ภาคการเมือง นั่นแหละ สำแดงสันดาน ศรีธนญชัย ให้ต้องดัดสันดาน

   ครับ... “กระสุนทอง” ว่า ในภารกิจ ช่วยกัน ออกแบบกติกาใหม่ เพื่อเดินหน้าประเทศไทยที่กำลัง ติดหล่มวิกฤติ เราไม่เรียกว่า ปฏิวัติ แต่เรียกว่า ปฏิรูป คือสายกลาง “พบกันครึ่งทาง” เพราะฉะนั้นไม่ควรมีกรณี ลาออกจากภารกิจอีก ขอให้สะเด็ดน้ำแค่กรณี ทิชา ณ นคร เถอะพระเดชพระคุณเอ๋ย

   อย่าพลาด - ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา และ จาตุรนต์ โกมลมิศร์ แถลงข่าวการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2015 ระหว่าง 25 มี.ค.-5 เม.ย. โดยมี พอลล์ กาญจนพาสน์ และ ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา มาร่วมงานด้วย ที่รอยัลจูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ วันก่อน.
   อย่าพลาด - ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา และ จาตุรนต์ โกมลมิศร์ แถลงข่าวการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2015 ระหว่าง 25 มี.ค.-5 เม.ย. โดยมี พอลล์ กาญจนพาสน์ และ ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา มาร่วมงานด้วย ที่รอยัลจูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ วันก่อน.

   ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เต็มคณะ 9 คน ผู้เป็นประธาน ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ จะพ้นวาระเดือนพฤษภาคมนี้ ด้วยอายุ 70 ปี

   อีก 4 ป.ป.ช. จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี เดือนกันยายนนี้ มี วิชา มหาคุณ วิชัย วิวิตเสวี ประสาท พงษ์ศิวาภัย ภักดี โพธิศิริ เหลือ ป.ป.ช. อีก 4 คนเท่านั้นที่ทำหน้าที่ต่อไปคือ ปรีชา เลิศกมลมาศ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง ณรงค์ รัฐอมฤต น.ส.สุภา ปิยะจิตติ

   กับข่าวที่ปรากฏ เคยหารือกันระหว่าง คสช. กับ ป.ป.ช. อาจจะมีการ ต่ออายุการดำรงตำแหน่ง ของ 5 ป.ป.ช.ที่หมดวาระดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่มีน้ำหนัก เช่น ปัญหา กรรมการสรรหา ตามรัฐธรรมนูญเก่ายกเลิกไป รัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่เสร็จ และกำลังอยู่ในช่วง หัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของบ้านเมือง มีภารกิจสำคัญที่ ป.ป.ช.ต้องทำต่อเนื่อง

   ผิวดีได้ - ภูมินทร์ นิวาตวงศ์ และ นิรมล นิวาตวงศ์ เปิดตัว “ATODERM” ผลิตภัณฑ์ชุดใหม่จาก BIODERMA เพื่อการดูแลผิวแห้งบอบบางแพ้ง่าย โดยมี พราวพรรณ เลาหพงศ์ชนะ, สุวดี พึ่งบุญพระ และ กรกนก ยงสกุล มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ วันก่อน.
   ผิวดีได้ - ภูมินทร์ นิวาตวงศ์ และ นิรมล นิวาตวงศ์ เปิดตัว “ATODERM” ผลิตภัณฑ์ชุดใหม่จาก BIODERMA เพื่อการดูแลผิวแห้งบอบบางแพ้ง่าย โดยมี พราวพรรณ เลาหพงศ์ชนะ, สุวดี พึ่งบุญพระ และ กรกนก ยงสกุล มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ วันก่อน.

   ใช่...มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับปกครองชั่วคราว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถต่ออายุให้ ป.ป.ช.ได้ แต่ข้อควรระวัง เปราะบางอย่างยิ่ง คือ จะมีข้ออ้าง ลดความน่าเชื่อถือชอบธรรมของ ป.ป.ช.ที่ต่ออายุ

   เงื่อนไขนี้ ในภาวะสังคมอย่างทุกวันนี้ ควรหรือไม่ควร ประการใด “กระสุนทอง” หมายเหตุไว้ ณ บรรทัดนี้ ผู้ใดตัดสินใจ ทั้งๆที่ตระหนักว่า “เปราะบาง” เหลือเกิน ผู้นั้น อย่าปัดความรับผิดชอบ เป็นอันขาด

   บุกจีน - ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ซีอีโอโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ลงนามเข้าบริหารกิจการ เซ็นทารารีสอร์ท จ้าว–ชิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ กับ หลี่ เซี่ยงถาง โดยมี ศุภรัฐ จิราธิวัฒน์, คริส เบลีย์ และ ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่รร.เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
   บุกจีน - ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ซีอีโอโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ลงนามเข้าบริหารกิจการ เซ็นทารารีสอร์ท จ้าว–ชิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ กับ หลี่ เซี่ยงถาง โดยมี ศุภรัฐ จิราธิวัฒน์, คริส เบลีย์ และ ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่รร.เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.

   ในเมื่อมาตรา 44 ต่ออายุ ป.ป.ช.ได้ แล้วทำไม มาตรา 44 จะตั้งคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช.ใหม่ไม่ได้เล่า ชั่งใจ ชั่งน้ำหนัก กันให้ดีๆ ที่ทำมาหลัง 22 พ.ค.57 แสดงเจตนาไว้ว่า วิธีประชาธิปไตยในเผด็จการ เพื่อสร้าง การยอมรับ ใช่ไหม

   ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน อีกลิตรละ 60 สตางค์ เมื่อวันพุธ ขณะที่ราคา น้ำมันดิบ บวกลบอยู่ที่ระดับ 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล น่าข้องใจที่สุด แม้มีข้ออ้าง เพราะ ค่าการตลาด ต่ำกว่าลิตรละ 1 บาท... ฝาก นายกฯลุงตู่ ดูให้เป็นธรรมกับคนใช้น้ำมันด้วย

   และฝากอีกเรื่อง ขอให้ นายกฯลุงตู่ กำชับลงไป อย่าให้ทหารหยุดสอดส่องตำรวจเอี่ยวบ่อน ที่สำคัญ อย่าให้มี ทหารไปเอี่ยวกับตำรวจ เพราะจะเพิ่มตัวเร่งทำ คสช.เสื่อม เรตติ้ง นายกฯลุงตู่ ถดถอย

   เชิญชมจ้า - อรดา เกิดหงษ์ และ เจิมศิริ เหลืองศุภภรณ์ เปิดนิทรรศการภาพถ่าย “HAMBURGER 200 : THE PORTRAITS OF OUR GENERATION” พร้อมจำหน่ายหนังสือหารายได้มอบให้มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส โดยมี คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
   เชิญชมจ้า - อรดา เกิดหงษ์ และ เจิมศิริ เหลืองศุภภรณ์ เปิดนิทรรศการภาพถ่าย “HAMBURGER 200 : THE PORTRAITS OF OUR GENERATION” พร้อมจำหน่ายหนังสือหารายได้มอบให้มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส โดยมี คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.

   ข่าว องค์กรไทยรัฐ วันนี้ 10.00 น. บก.สุนทร ทาซ้าย เป็นประธานการประชุม ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมชั้น 9 ไทยรัฐสำนักงานใหญ่....15.15 น. ยิ่งลักษณ์ วัชรพล ประธาน กก.บห.ไทยรัฐ เป็นประธานพิธี มอบรางวัลประจำปี ให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทั่วประเทศ พร้อม ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี...18.30 น. สราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการ ไทยรัฐ เป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ ฉันน้องพี่ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทั่วประเทศ ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

   ข่าวทั่วไปประจำวันนี้ 09.00 น. พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผู้ช่วย ผบ.ทอ.เปิดการแข่งขันเครื่องบินเล็ก ครั้งที่ 53 ประจำปี 2558 ที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน

   15.00 น.ธนพงษ์ สิริหงส์ เชิญเพื่อนเซนต์คาเบรียล ร่วมงาน สังสรรค์ SG 67 ที่สนามฟุตบอลคริสตัล ปาร์ค เลียบทางด่วนรามอินทรา

   เวลคัม - พรดี ลี้อิสสระนุกูล จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ทาคาโนริ คีทาโน่ ประธานกลุ่มบริษัทสแตนเลย์อิเลคทริค ญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนไทย โดยมี ทนง ลี้อิสสระนุกูล, อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล และ อภิชาติ–พิมพ์ใจ เหล่าจินดา มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล วันก่อน.
   เวลคัม - พรดี ลี้อิสสระนุกูล จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ทาคาโนริ คีทาโน่ ประธานกลุ่มบริษัทสแตนเลย์อิเลคทริค ญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนไทย โดยมี ทนง ลี้อิสสระนุกูล, อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล และ อภิชาติ–พิมพ์ใจ เหล่าจินดา มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล วันก่อน.

   สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เจ้าของช่อง 8 ดิจิตอลทีวี จะแถลงข่าว “ใครๆก็ดูช่อง 8” พร้อมทีมบริหาร ดารา-นักแสดง-พิธีกร คับคั่ง 9 มี.ค.นี้ เวลา 18.00 น. ที่ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

   หนังสือกำลังวางตลาด ถักตุ๊กตาโครเชต์ โดย กัลยรักษ์, เมนูอร่อย อาหารเวียดนาม โดย ครัวรสเด็ด

   ศพ เบญจวรรณ ต่วนศิลกิจ มารดา สุรชัย วิเศษโสภา สวดคืนนี้สุดท้าย ที่ศาลาชวนไชยสิทธิ์ วัดหลักสี่

   ศพ พ.ต.ท.ประยูร ประสาทกิจ บิดา วิยะดา ประสาทกิจ อยู่วัดชลประทานฯ ศาลา 11 พระราชทานเพลิง 11 มี.ค.16.30 น. 

   "กระสุนทอง"   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 16:53 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์